Кадровий склад кафедри загальної та клінічної патології

Кадровий склад кафедри загальної та клінічної патології включає 2 докторів медичних наук, професорів; 9 кандидатів медичних наук, доцентів; 6 кандидатів медичних наук, асистентів; 18 асистентів без наукового ступеню; 5 старших лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 27,5%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 72,5%.

Висока якість утворення забезпечується багаторічним досвідом викладацької роботи педагогічного персоналу кафедри. Стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих учбових закладах в середньому по кафедрі складає 7 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності і курси з впровадження в учбовий процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.

Викладачі кафедри проходять навчання в Інституті післядипломного та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Технології дистанційної освіти у вищому учбовому закладі». Доцентом Шаповал О. В. був створений курс дистанційного навчання гістології, цитології і ембріології. Молоді викладачі щорічно проходять курси з педагогіки та психології вищої школи в школі педагогічної майстерності Центру післядипломної освіти університету.


Викладачі кафедри

Проценко Олена Сергіївна

Якімова Тамара Петрівна

Шаповал Олена Володимирівна

Ремньова Наталія Олексіївна

Божок Галина Анатоліївна

Падалко Володимир Ілліч

Шатровський Олександр Георгійович

Сокол Вячеслав Костянтинович

Губін Микола Володимирович

Колот Наталя Володимирівна

Литовченко Олена Юріївна

Омельченко Володимир Федорович

Козлова Тетяна Владиславівна

Ткаченко Наталія Олександрівна

Кремень Василь Олександрович

Айдарова Вікторія Сергіївна

Комаромі Наталя Анатоліївна

Якименко Аліна Сергіївна

Вишневська Ірина Русланівна

Рогачевський Владислав Олексійович

Борозенець Вікторія Вікторівна