Абітурієнтам

Медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна є структурним підрозділом вищого навчального закладу державної форми власності, провідною метою якого є підготовка високоякісних лікарів європейського рівню освітньо-кваліфікаційного рівню «Магістр», спеціальність 222 "Медицина", галузь знань 22 "Охорона здоров`я". Медичний факультет надає можливість своїм студентам отримати вищу медичну освіту у стінах класичного університету з розширеним об’ємом фундаментальних знань та поєднанням у навчальному процесі традиційних та інноваційних підходів до навчання. Необхідною та суттєвою складовою вищої медичної школи нашого Університету є академічна тріада – єдність освіти, науки та клінічної практики.

З історією факультету та університету, а також с факультетом на сучаносму етапі його розвитку можна ознайомитися у розділі нашого сайту "Про факультет". Рекомендуємо звернути увагу на рейтингові показники діяльності факультету, переваги класичної університетської освіти, яка надається нашим студентам, стан матеріально-технічного забезпечення навчальної діяльності, склад науково-педагогічного колективу, перелік клінічних баз, на яких проходить вивчення студентами медичного факультету клінічних дисциплін, та інші розділи сайту. Обов’язково відвідайте фотогалерею медичного факультету та перегляньте відео про факультет та університет.