Опитування

О П И Т У В А Н Н Я :

Опитування здобувачів щодо організації освітнього процесу на медичному факультеті

ФОРМИ ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ :

Форма зворотнього зв'зку кафедри акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії

Форма зворотнього зв'зку кафедри внутрішньої медицини

Форма зворотнього зв'зку кафедри гігієни та соціальної медицини

Форма зворотнього зв'зку кафедри загальної практики – сімейної медицини

Форма зворотнього зв'зку кафедри загальної та клінічної патології

Форма зворотнього зв'зку кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології

Форма зворотнього зв'зку кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Форма зворотнього зв'зку кафедри нормальної анатомії та фізіології людини

Форма зворотнього зв'зку кафедри онкології, радіології та радіаційної медицини

Форма зворотнього зв'зку кафедри педіатрії

Форма зворотнього зв'зку кафедри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Форма зворотнього зв'зку кафедри хірургічних хвороб

Форма зворотнього зв'зку по дисциплінам загального профілю

Форма зворотнього зв'язку кафедри загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини