Співробітникам

Статут Харківського національного унiверситету імені В. Н. Каразіна

Зміни до Статуту Харківського національного унiверситету імені В. Н. Каразіна

Розпорядження про впорядкування надання інформації

Рекомендації щодо англомовної локалізації назв структурних підрозділів, посад, вчених звань та наукових ступенів

Діючі вимоги щодо оформлення списку літератури (ДСТУ 8302:2015)

Автоматичне оформлення списків літератури онлайн

Про організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Положення про медичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Положення про оцінювання педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Про планування роботи, звітування й оцінювання науково-педагогічних працівників університету

Програма розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 роки

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Положення про корпоративну електронну пошту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Бланк медичного факультету