Рейтингові показники педагогічної діяльності

Положення про оцінювання педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р. № 1556-VII та «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (затверджено рішенням Вченої ради університету від 29.05.2015 р., протокол № 6; введено в дію наказом ректора від 08.07.2015 р. № 0501-1/283).

2. Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.

3. Посадами педагогічних працівників в університеті є: – начальник навчального відділу та його заступники; – завідувач виробничої практики; – методист; – завідувач навчальної лабораторії.

4. Оцінювання роботи педагогічних працівників є частиною системи забезпечення якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) в університеті.

5. Метою оцінювання є підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення ефективності освітнього процесу.

6. Основними принципами оцінювання є відкритість та колегіальність, доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність.

7. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків і планів роботи.

8. Оцінювання педагогічних працівників проводиться щорічно наприкінці календарного року на засіданнях структурних підрозділів, у яких вони працюють.

9. Педагогічний працівник складає письмовий звіт про роботу протягом звітного періоду і надає його керівнику структурного підрозділу.

10. Звіт розглядається на засіданні структурного підрозділу, на підставі його обговорення дається оцінка роботи педагогічного працівника.

11. Результати оцінювання педагогічних працівників оприлюднюються на офіційному сайті відповідного підрозділу та/або інформаційному стенді.

12. Результати оцінювання педагогічних працівників є основою для їх стимулювання (преміювання, встановлення надбавок тощо).


Оцінювання педагогічних працівників проводиться згідно з наступними документами:

Положення про оцінювання педагогічних працівників Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Рішення Вченої Ради Унівеститету "Про результати оцінювання науково-педагогічних працівників за підсумками 2014/2015 навчального року"

Звіти про проведене оцінювання педагогічних працівників медичного факультету:

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників медичного факультету у 2014/2015 н.р.

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників медичного факультету у 2016/2017 н.р.

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників медичного факультету у 2017/2018 н.р.

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників медичного факультету у 2018/2019 н.р.

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників медичного факультету у 2019/2020 н.р.

Рейтингові показники науково-педагогічних працівників медичного факультету у 2020/2021 н.р.