Підрозділи медичного факультету


З метою удосконалення освітнього процесу та внутрішнього менеджменту на медичному факультеті виділено структурні підрозділи, злагоджена робота яких забезпечує досягнення основної мети – надання нашим студентам медичної освіти найвищої якості. На факультеті виділено наступні структурні підрозділи:


Адміністрація:

Декан факультету

Заступники декана

Деканат по роботі з вітчизняними студентами

Деканат по роботі з іноземними студентами


Навчальні кафедри:

Кафедра внутрішньої медицини

Кафедра хірургічних хвороб

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

Кафедра нормальної анатомії та фізіології людини

Кафедра інфекційних хвороб та клінічної імунології

Кафедра гігієни та соціальної медицини

Кафедра загальної та клінічної патології

Кафедра загальної практики – сімейної медицини

Кафедра педіатрії

Кафедра акушерства, гінекології, онкогінекології та ендоскопії

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини

Кафедра кардіології, лабораторної та функціональної діагностики

Кафедра стоматології


Інші підрозділи:

Симуляційний центр медичної підготовки

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Студентська профспілкова організація

Студентське самоврядування

Вчена рада медичного факультету

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.33