Підрозділи медичного факультету


З метою удосконалення освітнього процесу та внутрішнього менеджменту на медичному факультеті виділено структурні підрозділи, злагоджена робота яких забезпечує досягнення основної мети – надання нашим студентам медичної освіти найвищої якості. На факультеті виділено наступні структурні підрозділи:


Адміністрація:

Декан факультету

Заступники декана

Деканат по роботі з вітчизняними студентами

Деканат по роботі з іноземними студентами


Навчальні кафедри:

Кафедра внутрішньої медицини

Кафедра хірургічних хвороб

Кафедра анатомії людини

Кафедра загальної та клінічної імунології та алергології

Кафедра гігієни та соціальної медицини

Кафедра загальної та клінічної патології

Кафедра загальної практики – сімейної медицини

Кафедра педіатрії

Кафедра педіатрії № 2

Кафедра акушерства та гінекології

Кафедра хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії

Кафедра клінічної неврології, психіатрії та наркології

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реабілітації

Кафедра онкології, радіології та радіаційної медицини


Інші підрозділи:

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених

Навчальний центр естетичної медицини

Студентська профспілкова організація

Студентське самоврядування

Вчена рада медичного факультету

Спеціалізована вчена рада Д 64.051.33