Кафедра стоматології

Кафедра стоматології в цей час проходить процес ліцензування освітньо-професійних програм підготовки фахівців другого та третього ступенів вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» у галузі знань 22 «Охорона здоров'я». На сьогоднішній день кафедрою проводяться тренінги з оволодіння практичними навичками за 8 темами. Клінічними базами кафедри є Медико-санітарна частина акціонерного товариства «Харківський тракторний завод», провідні стоматологічні клініки «Mamont» та «D&Gclinic». Колектив кафедри стоматології складається з 3 докторів медичних наук та 8 кандидатів медичних наук, які є досвідченими педагогами, клініцистами, висококваліфікованими професіоналами у різних напрямках стоматології та постійно підвищують рівень своєї компетенції на всеукраїнських та міжнародних конференціях, тренінгах, семінарах, форумах тощо.