Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

На сьогоднішній день кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології є однією з провідних в Україні. Науково-педагогічний колектив кафедри представлений високо кваліфікованими спеціалістами. На кафедрі на високому рівні проводиться навчально-методична робота із використанням інноваційних підходів та наданням результатів сучасних наукових досліджень.

На кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології проводиться вивчення основних клінічних дисциплін, які поєднано у одну групу «нейронауки». У сучасній медицині, особливо після оголошення багатьма державами та міжнародними організаціями останнього десятиліття ХХ століття «Декадою мозку», поняття «нейронауки» стало використовуватися особливо широко, що підкреслює їх велике медико-соціальне значення.

З нейронауками пов’язані великі успіхи в поширенні знань про природу та патогенез, діагностику, лікування та профілактику неврологічних та психічних захворювань, втіленні у клінічну практику прижиттєвих досліджень структур головного мозку, новітніх біохімічних, радіоімунологічних та нейрофізіологічних досліджень, вивченні механізмів дії психотропних лікарських засобів тощо.

Були вивчені явища, що забезпечують функціонування нервової клітини, міжклітинні зв’язки та взаємодію мозкових структур. Все це дозволило значно розширити уяву про процеси, що протікають у нервовій системі та мають значення для її функціонування не тільки у нормі, а й при патології. Результатом цього стала поява нових методів діагностики та лікування неврологічних та психічних захворювань.

Детальну інформацію про кафедру можна отримати, завантаживши інформаційний буклет:

У розробці