Навчальна робота кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Навчальна робота є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології. На кафедрі проводиться навчання студентів за 4 дисциплінами державною та англійською мовами. Загальний об’єм навчальної роботи складає 12389 академічних годин, з яких 90 – лекційні, а 8890 – практичні та семінарські заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями типових програм дисциплін, що затверджені МОЗ та МОН України. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього процесу. Студенти заохочуються до клінічної та наукової роботи кафедри.

В процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного лікувально-діагностичного обладнання.

Практичні заняття проводять в умовах, що максимально наближені до реальних. Студенти спільно з викладачами кафедри приймають участь у клінічних дослідженнях пацієнтів, виборі та проведення лікувальних та діагностичних заходів у конкретних клінічних випадках, приймають участь у клінічних розборах, обходах, симпозіумах, консиліумах тощо. Це дозволяє вже на етапі навчання отримати безцінний клінічний та практичний досвід.