Кафедра педіатрії

Кафедра педіатрії – одна з основних кафедр медичного факультету, є випускаючою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню "Магістр" за спеціальністью 222 "Медицина" у галузі 22 "Охорона здоров`я".

Освітній процес на кафедрі забезпечує вивчення основних дисциплін в галузі педіатрії (від грецької - páis, рід.(народився) відмінок paidós — дитя, і iatréia — лікування) - медичної науки, що вивчає анатомію і фізіологію дитячого організму в різні вікові періоди, дитячі хвороби, їх лікування і профілактику. Головним завданням педіатрії є збереження або повернення здоров'я дитині, щоб дозволити їй у повній мірі реалізувати свій вроджений життєвий потенціал.

Основу колективу кафедри складають співробітники з науковим ступенем кандидата медичних наук, автори наукових публікацій і методичних посібників в галузі дитячої кардіології, ревматології, гастроентерології, ендокринології, пульмонології; організатори і члени професійних педіатричних асоціацій, учасники професійних міжнародних і міжрегіональних науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, що проводяться в Україні та за кордоном.

Кафедра педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна сьогодні - це великий науково-педагогічний колектив однодумців, ентузіастів, які мають величезний потенціал і безмежно відданих своїй справі, де зберігаються і примножуються кращі традиції харківської школи педіатрів.

Детальну інформацію про кафедру можна отримати, завантаживши інформаційний буклет: