Вітальне слово декана

Шановні колеги, теперішні та майбутні студенти!

Класична університетська вища школа завжди була основою медичної науки та освіти у всіх розвинутих країнах світу. Необхідною та суттєвою складовою вищої медичної школи нашого Університету є академічна тріада – єдність освіти, науки та клінічної практики.

Безсумнівно, тільки університети, що мають розвинену базу для викладання та вивчення біомедичних та природничих дисциплін, завдяки використанню міждисциплінарних підходів створюють ідеальні умови для формування та удосконалення клінічного та науково-медичного мислення майбутніх лікарів.

Стрімка інтеграція у медичну галузь досягнень інформатики, фізики, хімії, біології, математики та інших наук робить особливо важливим суттєве збільшення об’єму та якості вивчення фундаментальних дисциплін для формування лікарів майбутнього покоління.


Виконуючий обов'язки декана медичного факультету,

доктор медичних наук, доцент

Денис Вікторович Оклей