Післядипломна освіта

Підготовка медичних фахівців лікарів-інтернів на післядипломному етапі розпочалась в Центрі післядипломної медичної освіти медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 07.07.2021 р.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та стажування в базових установах і закладах охорони здоров`я.

Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів та університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) - спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Завершує навчання в інтернатурі атестація лікарів-інтернів, до якої входить 4 етапи:

  • Складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3»;
  • Комп’ютерний контроль із спеціальності;
  • Складання практичних навиків із спеціальності;
  • Теоретичний іспит (співбесіда).

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

за якими проводиться інтернатура в Центрі післядипломної медичної освіти медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Назва спеціальності

Тривалість навчання

Акушерство та гінекологія

3 роки

Анестезіологія та інтенсивна терапія

2 роки

Внутрішні хвороби

2 роки

Загальна практика – сімейна медицина

2 роки

Інфекційні хвороби

1,5 роки

Неврологія

1,5 роки

Отоларингологія

2 роки

Патологічна анатомія

1 рік

Психіатрія

1,5 роки

Радіологія

1,5 роки

Хірургія

3 роки

Спеціальності та строки навчання в інтернатурі

Перелік документів для вступу на навчання в інтернатурі

Навчальні програми підготовки лікарів-інтернів

Бланк особистої картки лікаря-інтерна