Післядипломна освіта

Актуальна інформація про освітні заходи у сфері післядипломної освіти розміщується на сайті

Центру післядипломної медичної освіти медичного факультету Каразінського університету

за посиланням.

Сторінки у соціальних мережах Центру післядипломної медичної освіти:

Telegram-канал

Instagram-сторінка

Facebook-спільнота

YouTube-канал

Підготовка медичних фахівців лікарів-інтернів на післядипломному етапі розпочалась в Центрі післядипломної медичної освіти медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 07.07.2021 р.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі навчання на кафедрах медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та стажування в базових установах і закладах охорони здоров`я.

Спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів та університетів незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) - спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Підсумкове оцінювання (атестація) лікарів-інтернів включає:

  • ліцензійний інтегрований іспит «Крок 3»;
  • іспит з оволодіння практичними навичками, по закінченню якого проводиться співбесіда зі спеціальності.

За результатами атестації (позитивними) оформляється та видається сертифікат лікаря-спеціаліста.

Телефон для довідок: +38 (067) 309 22 22 (понеділок - п'ятниця, з 10.00 до 14.00)

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,

за якими проводиться інтернатура в Центрі післядипломної медичної освіти медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

N з/п

Спеціальність в закладі вищої освіти

Спеціальність в інтернатурі

Тривалість підготовки в інтернатурі

1.

222 Медицина

Акушерство та гінекологія

3 роки

2.

222 Медицина
228 Педіатрія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

3 роки

3.

222 Медицина
228 Педіатрія

Внутрішні хвороби

2 роки

4.

222 Медицина
228 Педіатрія

Загальна практика - сімейна медицина

2 роки

5.

222 Медицина

Інфекційні хвороби

2 роки

6.

222 Медицина

Неврологія

2 роки

7.

222 Медицина

Ортопедія і травматологія

2 роки

8.

222 Медицина

Отоларингологія

2 роки

9.

222 Медицина

Офтальмологія

2 роки

10.

222 Медицина
228 Педіатрія

Радіологія

1,5 роки

11.

222 Медицина
228 Педіатрія

Патологічна анатомія

1,5 роки

12.

222 Медицина
228 Педіатрія

Психіатрія

2 роки

13.

222 Медицина

Хірургія

3 роки

14.

222 Медицина

Дерматовенерологія

2 роки

Спеціальності та строки навчання в інтернатурі

Перелік документів для вступу на навчання в інтернатурі

Порядок зарахування до інтернатури

Бланк особистої картки лікаря-інтерна

Матеріали для підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-3"

Положення про методологію оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, набутих на заходах з безперервного професійного розвитку

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини

Положення визначає процедуру запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг