Історія кафедри педіатрії

Початок викладання педіатрії в Імператорському Харківському університеті поклав професор Іван Петрович Каменський. З 1807 року теоретичний курс дитячих хвороб було розпочато на кафедрі повивального мистецтва. У 1812 році Каменський І.П. вперше виступив з доповіддю «Про фізичне виховання дітей і його вплив на їх розумовий і моральний стан».

Однак лише з 1862 року медична спільнота починає розвивати педіатрію, відбувається активізація педіатричного мислення. На кафедру акушерства і гінекології Харківського університету був призначений професор Іван Павлович Лазаревич.

Він мав великий вплив на розвиток як загальної, так і наукової педіатрії в Харківській вищій медичній школі.

Його учень Михайло Деєвіч Пономарьов в 1873 році після захисту дисертації «Про походження кров'яних околоматкових пухлин» виїжджає за власний рахунок за кордон вивчати дитячі хвороби. Повернувшись в 1875 р, він перший серед фахівців має спеціальну педіатричну підготовку і приймає викладання курсу дитячих хвороб.

12 січня 1892 року за рішенням Ради медичного факультету була створена самостійна кафедра педіатрії, Пономарьов М.Д. стає її першим завідувачем.

У 1902 році на посаду завідувача кафедри педіатрії обирається Іван Віссаріонович Троїцький. Вихованець Київського Університету керував кафедрою наступні 17 років. Його діяльність сприяла підвищенню якості викладання педіатрії, розвитку наукових досліджень, залучення уваги суспільства до потреб дитячого населення.

І.В.Троїцький був талановитим пропагандистом профілактичного спрямування в педіатрії. Велику увагу він приділяв питанням вигодовування дитини, режиму і дієті годуючої матері. Він описав значення соціально-побутових чинників в етіології рахіту. Його основні праці: «Вчення про дитячі хвороби» (1908 г.) і «Гігієна дитячого віку» (1912 г.).

Після від'їзду проф. І.В.Троїцького з м.Харкова в 1919 р кафедру очолив професор Яків Сергійович Аркавін.

Випускник Харківського університету, він удосконалював знання з педіатрії в Берліні під керівництвом корифеїв світової педіатрії - А.Багінського і Г.Фінкельштейна. Надалі професор Я. Аркавін ніколи не переривав зв'язків з видатними представниками німецької, а також французької науки, неодноразово відвідував кращі європейські клініки, постійно стежив за іноземної медичної літератури. Його бібліотека була кращою в Харкові.

Під його керівництвом, розгортаються місця для дітей грудного віку, а в освітній курс вводиться розділ фізіології і патології дітей грудного віку. Викладання ведеться з активною участю студентів, стає більш конкретним і практичним. Проф. Я. С. Аркавіну належить значне вдосконалення навчально-методичної роботи. Основною вимогою в його навчальній роботі було навчання студентів методам обстеження дитини шляхом самостійної роботи біля ліжка хворого. Для студентів було запроваджено обов'язкове відвідування патолого-анатомічних розтинів. Студентам прищеплювалися навички науково-дослідницької роботи шляхом участі в конференціях, роботи в гуртках, виконання завдань науково-дослідного характеру.

В подальшому розвиток педіатрії був тісно пов'язаний з роботою Харківського медичного інституту, який був заснований в 1920 році при об'єднанні медичного факультету Харківського імператорського університету з Жіночим медичним інститутом.

З отриманням Україною незалежності в 1993 р в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна прийнято рішення про відновлення медичного факультету. 4 листопада 1997 року в його складі була відкрита кафедра «Педіатрії, акушерства та гінекології». У 2008 р кафедру педіатрії, акушерства і гінекології було реорганізовано в кафедру педіатрії.

З моменту заснування до 2016 року кафедру очолював Коренев Микола Михайлович, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

З моменту відкриття кафедри він приділяє значну увагу науковій та педагогічній діяльності. Предметом його досліджень, перш за все, є актуальні питання клінічної педіатрії і охорони здоров’я дітей шкільного віку і підлітків. З ім’ям професора Коренєва М. М. пов’язані здобутки вітчизняної педіатрії у розв’язанні медико-соціальних проблем дітей-інвалідів із соматичною патологією, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Під науковим керівництвом проф.Коренєва М.М., який очолював ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків», колектив кафедри бере участь у науковому супроводженні національних та державних програм «Діти України», «Здоров’я нації», «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в Україні», стає організатором багатьох науково-практичних конференцій та симпозіумів. Саме Коренєв М.М. став фундатором сучасної кафедри педіатрії медичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна, створив колектив однодумців і професіоналів.

З 2016 р. до 2022 року кафедру педіатрії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна очолював доктор медичних наук, професор В’ячеслав Григорович Чернуський, який гідно продовжив справу професора Коренєва М.М. Все професійне життя В.Г.Чернуського пов’язано із викладанням педіатрії і підготовкою цілої плеяди молодих лікарів-педіатрів. Його наукові дослідження присвячені питанням імунології та алергології дитячого віку, етіопатогенезу бронхіальної астми у дітей.

У 2010 році на кафедрі педіатрії стартувала підготовка студентів з англійської формою навчання. Першими з них стали 84 молодих людини з Нігерії, Ірану, Іраку, Йорданії, Судану, Індії та інших країн. Успішна підготовка іноземних студентів тривала, збільшувалася їх кількість і з'явилася необхідність розширення потенціалу кафедри і клінічної бази.

Для підвищення рівня професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Лікувальна справа» та підготовки англомовних студентів медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Педіатрія» на базі педіатричної кафедри 2 жовтня 2017 року було створено кафедру педіатрії № 2, яка є однією з найбільш «молодих» кафедр у складі факультету.

Її очолила доктор медичних наук Наталя Станіславівна Шевченко, один з провідних фахівців України в галузі дитячої ревматології.

За п’ять років існування англомовної кафедри було створено потужну науково-методичну базу підготовки іноземних студентів з питань педіатрії. За період 2017 - 2022 роки значно змінився якісний склад кафедри, 6 співробітників захистили дисертаційні роботи на звання кандидата медичних наук і доктора філософії, 12 співробітників отримали вчене звання доцента кафедри педіатрії.

Основною клінічною базою кафедри з 1997 року і по наш час залишається провідна наукова педіатрична установа міста Харкова - «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», заснований в 1922 році (https://iozdp.org.ua). Інститут є багатопрофільною науково-дослідницькою, клінічною установою, готує кадри вищої категорії, розробляє пропозиції до Державних програм в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків і забезпечує їх виконання.

Медичний факультет динамічно розвивається. З метою консолідації зусиль і збереження основних напрямків роботи в умовах збройної агресії російської федерації проти України 6 вересня 2022 року було прийнято рішення про об’єднання колективів двох кафедр і продовження роботи єдиної кафедри педіатрії медичного факультету. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри педіатрії призначена доктор медичних наук Шевченко Наталя Станіславівна.

Основу колективу кафедри складають співробітники з науковим ступенем кандидата медичних наук, автори наукових публікацій і методичних посібників в галузі дитячої кардіології, ревматології, гастроентерології, ендокринології, пульмонології; організатори і члени професійних педіатричних асоціацій, учасники професійних міжнародних і міжрегіональних науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, що проводяться в Україні та за кордоном.

Кафедра педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна сьогодні - це великий науково-педагогічний колектив однодумців, ентузіастів, які мають величезний потенціал і безмежно відданих своїй справі, де зберігаються і примножуються кращі традиції харківської школи педіатрів.