Кадровий склад кафедри педіатрії № 2

Кадровий склад кафедри педіатрії № 2 включає доктора медичних наук, старшого наукового співробітника; 17 кандидатів медичних наук, 9 з яких мають звання доцента педіатрії. На посаді доцента працює 12 осіб; на посаді асистента кафедри 14 осіб та 3 старших лаборанта кафедри. Доля штатних співробітників складає 58%, а зовнішніх сумісників – 42%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та потужним потенціалом педагогічного складу кафедри. Специфікою роботи кафедри є викладання окремих дисциплін фахівцями в кожній окремій галузі педіатрії. Це забезпечується багатопрофільністю фахової підготовки викладачів.