Наукова робота кафедри педіатрії

Наукова робота кафедри є невід’ємною частиною її діяльності. Співробітники кафедри завдяки своїм науковим дослідженням є визнаними науковими фахівцями у своїх галузях не тільки в Україні, але й за її межами.

На кафедрі виконується науково-дослідна робота «Клінічніпрояви та еволюція серцево-судинних порушень у дітей із хронічною патологією кишково-шлункового тракту».

Співробітники кафедри приймають участь у наступних науково-дослідних розробках наукових установ м.Харкова:

«Визначити механізми формування коморбідних станів у підлітків із ревматичними захворюваннями»,№ держреєстрації 0116U003033.

«Вивчити клінічний поліморфізм ювенільного ревматоїдного артритута розробити критерії ранньої діагностики і прогноз перебігу захворювання», № держреєстрації 0114U001020.

«Визначити судинні механізми реалізації реакцій адаптації в дітей з вторинними кардіоміопатіями та порушенням артеріального тиску»; номер держ. реєстрації НДР 0118U003186;

«Механізми формування та патогенетичне обґрунтування комплексного підходу до діагностики та профілактики поєднаної патології органів травлення у дітей»; номер держ. реєстрації 0117U000590;

«Розробити медико- соціальні заходи з профілактики виробничо обумовлених захворювань та професійної непридатності учнівської молоді»; номер держ. реєстрації НДР 0115U005738.

Співробітники кафедри приймають активну участь у національних і міжнародних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, активно виступають з доповідями на національних і міжнародних форумах.

На кафедрі працює науковий кружок з педіатрії, який містить три наукових напрямки: кардіоревматологія, гастроентерологія, ендокринологія. Щорічно за результати наукових досліджень студентів доповідаються на студентських форумах в Україні та за кордоном, отримуючи призові місця.

Кафедра є організатором щорічної конференції для молодих вчених, аспірантів і студентів з актуальних питань педіатрії «Проблеми сьогодення в педіатрії».

14 лютого 2020 р. за участю кафедри було проведено науковий симпозіум з міжнародною участю «інноваційні технології та мультидисциплінарні аспекти у роботі сучасного лікаря», в роботі якого прийняли участь більше ста фахівців у галузі педіатрії.