Клінічні бази кафедри педіатрії

Клінічною базою кафедри педіатрії є ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України».

На клінічних базах проводяться лекційні, практичні заняття, клінічні розбори з участю студентів, формуються та закріплюються практичні навички роботи студентів з хворими дітьми.