Історія кафедри педіатрії № 2

Початок викладання педіатрії в Імператорському Харківському університеті поклав професор Іван Петрович Каменський. З 1807 року теоретичний курс дитячих хвороб було розпочато на кафедрі повивального мистецтва. У 1812 році Каменський І.П. вперше виступив з доповіддю «Про фізичне виховання дітей і його вплив на їх розумовий і моральний стан».

Однак лише з 1862 року медична спільнота починає розвивати педіатрію, відбувається активізація педіатричного мислення. На кафедру акушерства і гінекології Харківського університету був призначений професор Іван Павлович Лазаревич.

Він мав великий вплив на розвиток як загальної, так і наукової педіатрії в Харківській вищій медичній школі.

Його учень Михайло Деєвіч Пономарьов в 1873 році після захисту дисертації «Про походження кров'яних околоматкових пухлин» виїжджає за власний рахунок за кордон вивчати дитячі хвороби. Повернувшись в 1875 р, він перший серед фахівців має спеціальну педіатричну підготовку і приймає викладання курсу дитячих хвороб.

12 січня 1892 року за рішенням Ради медичного факультету була створена самостійна кафедра педіатрії, Пономарьов М.Д. стає її першим завідувачем.

У 1902 році на посаду завідувача кафедри педіатрії обирається Іван Віссаріонович Троїцький. Вихованець Київського Університету керував кафедрою наступні 17 років. Його діяльність сприяла підвищенню якості викладання педіатрії, розвитку наукових досліджень, залучення уваги суспільства до потреб дитячого населення.

І.В.Троїцький був талановитим пропагандистом профілактичного спрямування в педіатрії. Велику увагу він приділяв питанням вигодовування дитини, режиму і дієті годуючої матері. Він описав значення соціально-побутових чинників в етіології рахіту. Його основні праці: «Вчення про дитячі хвороби» (1908 г.) і «Гігієна дитячого віку» (1912 г.).

Після від'їзду проф. І.В.Троїцького з м.Харкова в 1919 р кафедру очолив професор Яків Сергійович Аркавін.

Випускник Харківського університету, він удосконалював знання з педіатрії в Берліні під керівництвом корифеїв світової педіатрії - А.Багінського і Г.Фінкельштейна. Надалі професор Я. Аркавін ніколи не переривав зв'язків з видатними представниками німецької, а також французької науки, неодноразово відвідував кращі європейські клініки, постійно стежив за іноземної медичної літератури. Його бібліотека була кращою в Харкові.

Під його керівництвом, розгортаються місця для дітей грудного віку, а в освітній курс вводиться розділ фізіології і патології дітей грудного віку. Викладання ведеться з активною участю студентів, стає більш конкретним і практичним. Проф. Я. С. Аркавіну належить значне вдосконалення навчально-методичної роботи. Основною вимогою в його навчальній роботі було навчання студентів методам обстеження дитини шляхом самостійної роботи біля ліжка хворого. Для студентів було запроваджено обов'язкове відвідування патолого-анатомічних розтинів. Студентам прищеплювалися навички науково-дослідницької роботи шляхом участі в конференціях, роботи в гуртках, виконання завдань науково-дослідного характеру.

В подальшому розвиток педіатрії був тісно пов'язаний з роботою Харківського медичного інституту, який був заснований в 1920 році при об'єднанні медичного факультету Харківського імператорського університету з Жіночим медичним інститутом.

З отриманням Україною незалежності в 1993 р в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна прийнято рішення про відновлення медичного факультету. 4 листопада 1997 року в його складі була відкрита кафедра «Педіатрії, акушерства та гінекології». У 2008 р кафедру педіатрії, акушерства і гінекології було реорганізовано в кафедру педіатрії. З моменту заснування до 2016 року кафедру очолював Коренев Микола Михайлович, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

У 2010 році на кафедрі педіатрії стартувала підготовка студентів з англійської формою навчання. Першими з них стали 84 молодих людини з Нігерії, Ірану, Іраку, Йорданії, Судану, Індії та інших країн. Успішна підготовка іноземних студентів тривала, збільшувалася їх кількість і з'явилася необхідність розширення потенціалу кафедри і клінічної бази.

Для підвищення рівня професійної підготовки фахівців за спеціальністю «Лікувальна справа» та підготовки англомовних студентів медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Педіатрія» на базі педіатричної кафедри 2 жовтня 2017 року було створено кафедру педіатрії № 2, яка є однією з найбільш «молодих» кафедр у складі факультету.

Її очолила доктор медичних наук Наталя Станіславівна Шевченко, один з провідних фахівців України в галузі дитячої ревматології.

Основною клінічною базою кафедри є ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», заснований в 1922 році (https://iozdp.org.ua). Сьогодні Інститут є багатопрофільною науково-дослідницькою, клінічною установою, готує кадри вищої категорії, розробляє пропозиції до Державних програм і забезпечує їх виконання.

Кафедра динамічно розвивається. Більшість співробітників мають науковий ступінь кандидата медичних наук, є авторами наукових публікацій і методичних посібників в галузі дитячої кардіології, ревматології, гастроентерології, ендокринології, пульмонології; отримали міжнародні сертифікати, що підтверджують знання англійської мови. Співробітники кафедри беруть активну участь в професійних міжнародних і міжрегіональних науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах, з'їздах, що проводяться в Україні та за кордоном.

Кафедра педіатрії № 2 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна сьогодні - це великий науково-педагогічний колектив однодумців, ентузіастів, які мають величезний потенціал і безмежно відданих своїй справі, де зберігаються і примножуються кращі традиції харківської школи педіатрів.