Завідувач кафедри педіатрії

Керує кафедрою педіатрії доктор медичних наук, старший науковий співробітник Шевченко Наталя Станіславівна - педіатр, дитячий кардіоревматолог, спеціаліст ультразвукової діагностики, яка є одним з провідних фахівців в Україні в галузі дитячої ревматології.

Шевченко Наталя Станіславівна закінчила в 1992 році Харківський медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія» і в 1994 році інтернатуру по педіатрії на базі Харківського інституту удосконалення лікарів (нині Харківська медична академія післядипломної освіти). Відразу після закінчення інституту почала свою трудову діяльність в науковому підрозділі Інституту охорони здоров'я дітей і підлітків - у відділенні патології підлітків, нині - відділенні кардіоревматології. З 2011 року працює на посаді провідного наукового співробітника, має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальностями «Педіатрія», «Дитяча кардіоревматологія», «Ультразвукова діагностика».

У 1999 році захистила кандидатську дисертаційну роботу «Клініко-патогенетична характеристика остеопенічного синдрому при системних захворюваннях сполучної тканини у дітей та підлітків». В 2015 році отримала науковий ступінь доктора медичних наук на підставі захисту дисертації на тему: «Механізми формування остеоартрозу в підлітковому віці, прогноз перебігу, профілактика прогресування».

У 2013 році Шевченко Н.С. отримала наукове звання старшого наукового співробітника, є автором понад 200 наукових праць, в тому числі за кордоном, монографій, довідника лікаря-педіатра, посібників, методичних рекомендацій, інформаційних листів, має патенти України на винаходи і корисні моделі, авторські свідоцтва.

Наталя Станіславівна Шевченко широко впроваджує результати наукових розробок в практику охорони здоров'я, є співзасновником Асоціації дитячих ревматологів України, науковим модератором Конгресу Української Асоціації педіатричних спеціальностей, активним членом Харківської асоціації педіатрів, Асоціації ревматологів України, спілки ревматологів Харківського медичного товариства. Шевченко Н.С. є активним учасником Національних та Європейських конгресів педіатрів, ревматологів, дитячих ревматологів, науково-практичних конференцій різного рівня, організатором семінарів для лікарів різних областей України.

Постійно вдосконалює свій професійний рівень, у тому числі за кордоном. Успішно пройшла курси підвищення кваліфікації на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти (передатестаційні цикли за спеціальностями «Дитяча кардіоревматологія», 2015 р., «Ультразвукова діагностика», 2015 р., тематичне удосконалення «Організація протитуберкульозної допомоги дітям», 2016 р., «Госпітальні інформаційні системи як мова електронної охорони здоров′я», посвідчення до диплому ТВ № 972288, 2016 рік, «Клінічна паразитологія», 2017 р., «Ультразвукова діагностика в кардіології», 2019 р.), а також за кордоном (PReS advanced educational course on JIA, Ljubljana, Slovenia, 2017, 2nd JIR cohorte Winter School «Childhood-onset lupus and related diseases», Leysin, Switzerland, 2018, PReS Advanced Educational Course on Autoinflammatory Syndromes, Jerusalem, Israel, 2018, 13th Mediterranean Rheumatology Symposium. «Basic ultrasound course and Pediatric musculoskeletal ultrasound course», Antalya, Turkey, 2018, PReS аdvanced course «Juvenile spondyloarthritis», Zagreb, Croatia, 2019.

Свою педагогічну діяльність Наталя Станіславівна Шевченко розпочала в 2015 році на посаді професора кафедри педіатрії медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 27.09.2017 року була обрана за конкурсом на посаду завідувача новоствореної кафедри педіатрії № 2 медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Проводить велику організаційно-методичну та консультативну роботу, є членом Вченої ради медичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна, членом редакційної колегії наукових видань «Actual problems of modern medicine» медичного факультету та «Охорона здоров′я дітей та підлітків» ДУ «ІОЗДП НАМН».

Сферою наукових та професійних інтересів Наталі Станіславівни Шевченко на даному етапі її діяльності є питання ранньої діагностики ревматичної патології у дітей та прогнозування довготривалого перебігу даних захворювань з метою поліпшення їх прогнозу і якості життя юних пацієнтів. Результатами її діяльності в останні роки є активне впровадження методики ультразвукового дослідження в клінічній практиці дитячих ревматологів України.