Дисципліни кафедри педіатрії

На кафедрі педіатрії проводиться навчання студентів англійською мовою за 6 дисциплінами.

Догляд за хворими (практика) (курс 2, семестр 4). Догляд за хворою дитиною є невідкладною частиною організації лікувального процесу в медичних закладах та в умовах амбулаторії, включає знання медичної етики та деонтології, особливостей надання першої медичної допомоги, впливу тих чи інших процедур на організм людини, алгоритму надання щоденної медичної допомоги по догляду за дитиною в амбулаторних умовах та в умовах стаціонару.

Сестринська практика (курс 3, семестр 5). Основними складовими дисципліни є організація .роботи середнього медичного персоналу дитячого стаціонару, знання нормативних актів і документації, що регламентують роботу медсестри педіатричного відділення , оволодіння технікою медичних маніпуляцій у пацієнтів дитячого віку.

Пропедевтика педіатрії (курс 3, семестри 5-6). Основний зміст дисципліни полягає у опануванні методів огляду хворої дитини, спілкування з батьками пацієнта, знань анатомо-фізіологічних особливостей розвитку організму, який росте й розвивається, семіотики і діагностики дитячих хвороб (клінічних, лабораторно-інструментальних), вивчення провідних синдромів патологічних станів дитини. Завідувач викладанням дисципліни доцент кафедри, к.мед.н., доцент кафедри педіатрії Зимницька Тетяна Василівна.

Педіатрія (курс 4, семестри 7-8). Основоюдисципліни є вивчення неінфекційних захворювань дітей за принципами органної патології та відповідно періодам дитинства. Вивчаються етіологічні та патогенетичні фактори хвороб дитячого віку, класифікації, типова клінічна маніфестація, опановуються навички визначення плану обстеження, аналізу результатів лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу захворювання, володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики захворювань, оцінки прогнозу захворювання, надання екстреної допомоги при основних невідкладних станах, володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації сімейного лікаря та лікаря-педіатра. Завідувач викладанням дисципліни доцент кафедри, к.мед.н., Панько Наталія Олександрівна.

Педіатрія, дитячі інфекційні хвороби (курс 5, семестри 9-10). Метою дисципліни є продовження вивчення основних неінфекційних захворювань дітей за принципом органної патології. Значна частина курсу надається вивченню особливостей періоду новонародженості здорової та хворої дитини. Крім того, на даному курсі проводиться вивчення гематологічних захворювань і захворювань ендокринної системи у дітей. Також змістовий модуль дисципліни присвячений вивченню дитячих інфекційних хвороб із особливостями профілактичних та протиепідемічних заходів. Завідувачі викладанням дисципліни є доценти кафедри, к.мед.н., доценти кафедри педіатрії Волошин Костянтин Вікторович та Ржевська Ольга Олександрівна.

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами (курс 6, семестри 11-12). Це заключний етап вивчення педіатрії, який включає поглиблення теоретичних знань, удосконалення і засвоєння практичних навичок, набуття професійного рівня готовності майбутніх лікарів до самостійної роботи. Завідувач викладанням дисципліни є доцент кафедри, к.мед.н., Цюра Оксана Миколаївна, а також доценти кафедри, к.мед.н., доценти кафедри педіатрії Головко Тетяна Олексіївна та Ржевська Ольга Олександрівна.