Кадровий склад кафедри педіатрії

Кафедра педіатрії – одна з основних кафедр медичного факультету, є випускаючою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню "Магістр" за спеціальністью 222 "Медицина" у галузі 22 "Охорона здоров`я".

Основу колективу кафедри складають співробітники з науковим ступенем кандидата медичних наук, автори наукових публікацій і методичних посібників в галузі дитячої кардіології, ревматології, гастроентерології, ендокринології, пульмонології; організатори і члени професійних педіатричних асоціацій, учасники професійних міжнародних і міжрегіональних науково-практичних конференцій, симпозіумів, конгресів, що проводяться в Україні та за кордоном.

Кадровий склад кафедри педіатрії складається з доктора медичних наук, старшого наукового співробітника; 11 кандидатів медичних наук, які мають звання доцента кафедри педіатрії. На посаді асистента кафедри працює 7 осіб.

Кафедра педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна сьогодні - це великий науково-педагогічний колектив однодумців, ентузіастів, які мають величезний потенціал і безмежно відданих своїй справі, де зберігаються і примножуються кращі традиції харківської школи педіатрів.


Викладачі кафедри:

Шевченко Наталя Станіславівна

Бузницька Олена Вікторівна

Волошин Костянтин Вікторович

Головко Тетяна Олексіївна

Євдокимова Тетяна Валеріївна

Зімницька Тетяна Василівна

Кашіна-Ярмак Вікторія Леонідівна

Летяго Ганна Володимирівна

Ржевська Ольга Олександрівна

Цюра Оксана Миколаївна

Шлєєнкова Ганна Олександрівна

Кадук Денис Євгенович

Крутенко Наталія Володимирівна

Олійник Ольга Євгенівна

Павлова Ольга Сергіївна

Хоменко Маргарита Андріївна

Штрах Катерина Василівна