Історія кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології одна з найбільш «молодих» на медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона була організована у вересні 2017 року (Наказ ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 3501-1/346 від 12 вересня 2017 року) та почала свою роботу з 1 листопада 2017 року. Кафедра розташована на базі ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», який є клінічною базою кафедри.

Очолила кафедру з перших днів її роботи доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти Тамара Сергіївна Міщенко.

До складу кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології увійшла більшість співробітників ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», яка є клінічною базою кафедри та має 95-річну історію свого розвитку.

Підводячи підсумки 95-річчя ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», треба сказати, що дуже важливою передумовою його організації була наявність у Харкові однієї з найстаріших у нашій країні великої губернської земської психіатричної лікарні, яку було відкрито ще у 1796 році. На базі цієї лікарні (Сабурової дачі) працювали такі талановиті психіатри як П. О. Бутковський, П. І. Ковалевський, М. В. Країнський, В. О. Гіляревський, Є. О. Попов, К. І. Платонов, В. І. Ющенко, М. І. Мухін та інші, які внесли неоціненний вклад у розвиток та становлення неврології, психіатрії та наркології як наук в Україні.

На кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології проводиться вивчення основних клінічних дисциплін, які поєднано у одну групу «нейронауки». У сучасній медицині, особливо після оголошення багатьма державами та міжнародними організаціями останнього десятиліття ХХ століття «Декадою мозку», поняття «нейронауки» стало використовуватися особливо широко, що підкреслює їх велике медико-соціальне значення.

З нейронауками пов’язані великі успіхи в поширенні знань про природу та патогенез, діагностику, лікування та профілактику неврологічних та психічних захворювань, втіленні у клінічну практику прижиттєвих досліджень структур головного мозку, новітніх біохімічних, радіоімунологічних та нейрофізіологічних досліджень, вивченні механізмів дії психотропних лікарських засобів тощо.

Були вивчені явища, що забезпечують функціонування нервової клітини, міжклітинні зв’язки та взаємодію мозкових структур. Все це дозволило значно розширити уяву про процеси, що протікають у нервовій системі та мають значення для її функціонування не тільки у нормі, а й при патології. Результатом цього стала поява нових методів діагностики та лікування неврологічних та психічних захворювань.

28 вересня 2020 року рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна назва кафедри змінена з «клінічної неврології, психіатрії та наркології» на «неврології, психіатрії, наркології та медичної психології".