Завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Очолює кафедру неврології, психіатрії, наркології та медичної психології з перших днів її заснування до теперішнього часу доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік відділення охорони психічного здоров’я Академії Вищої медичної освіти України, заступник голови Української Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, віце-президент Української Асоціації боротьби з інсультом Тамара Сергіївна Міщенко.

З 1977 року до теперішнього часу Т. С. Міщенко працює у ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», пройшовши шлях від молодшого наукового співробітника до керівника відділу судинної патології головного мозку. У 1982 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук, а у 1992 році – докторську дисертацію за спеціальністю «Нервові хвороби». У 2001 році їй було присвоєне звання професора, а у 2007 році – почесне звання «Заслужений діяч науки та техніки України». З 2005 по 2017 рік була головним спеціалістом Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Неврологія».

Т. С. Міщенко є талановитим вченим, активно розробляє та втілює у щоденну клінічну практику новітні методи діагностики, лікування та реабілітації неврологічних захворювань. Вона очолює та розробляє такий важливий напрямок у клінічній медицині, як лікування та профілактика судинних захворювань головного мозку, організація допомоги хворим з цією патологією. Область наукових інтересів Т. С. Міщенко включає етіологію, патогенез, лікування та профілактику неврологічних та психічних захворювань, судинні захворювання головного мозку, нейрокогнітивні порушення та больові синдроми у неврології.

Т. С. Міщенко є автором більш ніж 400 наукових робіт, у тому числі монографій, довідників, методичних рекомендацій, патентів на винахід. Приділяє велику увагу підготовці кадрів, під її керівництвом захищено 20 кандидатських та 3 докторські дисертації. Є членом дисертаційної ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з неврології, психіатрії та наркології.

Т. С. Міщенко постійно виступає з доповідями на міжнародних конгресах та конференціях. Приймає участь у роботі з’їздів, симпозіумів, конференцій, круглих столів як в Україні, так і закордоном. Активно співпрацює зі спеціалістами вітчизняних та іноземних наукових установ та спільнот. Є членом Європейської академії неврології та Європейського інсультного товариства. Бере участь у розробці наказів Міністерства охорони здоров’я України, національних стандартів та протоколів надання медичної допомоги хворим з неврологічною патологією. Є редактором «Міжнародного неврологічного журналу», російськомовної версії «Міжнародного журналу STROKE», членом редакційних колегій 5 українських профільних медичних журналів.

За значний внесок у розвиток медичної науки і підготовку висококваліфікованих наукових та лікарських кадрів Т. С. Міщенко неодноразово була нагороджена Почесними грамотами Президії НАМН України та Харківської обласної державної адміністрації.