Методична робота кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Колектив викладачів кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології розробляє та постійно оновлює методичні комплекти за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі.

Результатом колективної роботи кафедри є повне навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін на високому науково-методичному рівні, що відповідає сучасним вимогам вищої медичної школи та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної підготовки (ОПП) лікаря за фахом.

Кафедрою підготовлені методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять та методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять здобувачів вищої медичної освіти з кожної теми за всіма дисциплінами, що викладаються на кафедрі, відповідно українською та англійською мовами.

Кафедрою підготовлені до друку більш десяти навчально-методичні видань, які розроблені та оформлені відповідно до вимог «Положення про порядок підготовки та тиражування навчальних і наукових видань Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» та одержали гриф Науково-методичної ради університету.

Підготовлені кафедрою методичні матеріали доступні студентам в електронному вигляді онлайн, на серверах внутрішньої комп'ютерної мережі медичного факультету, а також в друкованому вигляді.