Наукова робота кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Наукові дослідження проводяться співробітниками кафедри з моменту її існування. Вони стосуються різних питань неврології, психіатрії, наркології та медичної психології, які ставить перед нами сьогодення. Одним із таких питань є когнітивні порушення, які представляють зараз важливу медико-соціальну проблему, актуальність якоїневпинно зростає у зв’язку із зростанням у популяції частки осіб старших за 65 років. Когнітивні порушення є проявами багатьох неврологічних, психічних та наркологічних нозологій. Вони зустрічаються у постінсультному періоді, як наслідок хронічної цереброваскулярної недостатності, при розсіяному склерозі, хворобі Вільсона-Коновалова, непсихотичних психічних розладах і ендогенних психозах, алкогольній залежності та при інших захворюваннях.

Тому викладачі кафедри вирішили об’єднати свої спостереження у науково-дослідній роботі «Вивчити особливості когнітивних функцій у осіб із різними формами неврологічних та психічних захворювань для удосконалення діагностичних та лікувальних заходів». Наукова діяльність проводиться у різних медичних лікувально-діагностичних закладах, основним з яких є ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» - клінічна база кафедри. Ми співпрацюємо з колективами інших установ у спільних наукових проектах.

Науковий керівник і наставник Тамара Сергіївна Міщенко - доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік відділення охорони психічного здоров’я Академії Вищої медичної освіти України, заступник голови Української Асоціації неврологів, психіатрів та наркологів України, віце-президент Української Асоціації боротьби з інсультом.

Науковий потенціал кафедри складають 6 докторів медичних наук, 16 кандидатів медичних наук. Колектив кафедри є частиною наукової і медичної спільноти України і світу, приймає участь в роботі профільних наукових медичних асоціацій і товариств. Провідні науковці неодноразово були відзначені почесними грамотамиПрезидії НАМН України, Харківської обласної державної адміністрації, профільних товариств.

З червня 2019 року на кафедрі видається міжнародний науково-практичний журнал «Психіатрія, неврологія та медична психологія» ХНУ імені В. Н. Каразіна. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України: у галузі медичних наук категорія Б (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020) зі спеціальностей 222 Медицина «Неврологія», «Психіатрія, наркологія», 225 Медична психологія; у галузі психологічних наук (Наказ МОН України №627 від 14.05.2020) зі спеціальності 053 Психологія «Медична психологія». У журналі публікуються проблемні статті, результати оригінальних та експериментальних досліджень, статті оглядового, дискусійного та історичного характеру, короткі повідомлення, лекції, рецензії, випадки з практики, матеріали інформаційного характеру, роботи з питань викладання нейронаук, організації та управління психоневрологічної службою та інші матеріали, присвячені актуальним проблемам клінічної і судової психіатрії, наркології, неврології, медичної психології, а також психотерапії, фармакотерапії тощо.

Кафедрою організовано та проведено більшe 10 науково-практичних конференцій. Викладачі кафедри діляться своїми напрацюваннями у доповідях та публікаціях, під час лекцій і практичних занять со студентами. Їх роботи видаються у монографіях, навчальних посібниках, методичних рекомендаціях, періодичних виданнях, у тому числі індексованих в міжнародних наукометричних базах Scopus та WoS.

Невід’ємною частиною наукової роботи кафедри є організація роботи студентського наукового гуртку, який є структурним підрозділом Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених медичного факультету.

Студенти наукового гуртка кафедри спільно з співробітниками кафедри приймають активну участь у клінічних розборах та консиліумах, науково-практичних конференціях, з’їздах, форумах, симпозіумах та наукових дослідженнях. Було підготовлено більше 50 студентів, які виступили з усними доповідями на 16 українських та міжнародних конференціях. Дві студентки виграли міжнародні гранти на стажування за кордоном. Серед найбільш талановитої молоді, з найкращого боку себе проявили такі студенти як: Сазонова Т.М., Кутіков Д.О., Деліч О.Б., Гвоздь В.В., Жадан Ю.Г.. Шепель В.В. та інші.

План наукових конференцій кафедри на 2021-2022 навчальний рік