Кадровий склад кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Кадровий склад кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології включає 6 докторів медичних наук, професорів; 7 доцентів, кандидатів медичних наук; 10 асистентів кандидатів медичних наук; 5 асистентів без наукового ступеня; 4 старших лаборанта. Доля штатних співробітників складає 56%, а зовнішніх сумісників – 44%.

Висока якість освіти З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Міщенко Тамара Сергіївна

Лінський Ігор Володимирович

Міщенко Владислав Миколайович

Мінко Олександр Іванович

Волошин-Гапонов Іван Костянтинович

Савіна Майя Василівна

Лебединець Дмитро Володимирович

Штриголь Діана Вячеславівна

Назарчук Ірина Анатоліївна

Гайдабрус Андрій Володимирович

Вовк Вікторія Ігорівна

Меркулова Ольга Юріївна

Скринник Ольга Вячеславівна

Семікіна Олена Євгенівна

Савицька Ірина Борисівна

Бараненко Олексій Валерійович

Кириченко Максим Іванович

Харіна Катерина Василівна

Лісна Наталя Миколаївна

Лебединець Володимир Васильович

Кабачна Ірина Володимирівна

Хрол Наталя Володимирівна

Виглазова Ольга Вячеславівна

Бокатуєва Вікторія Василівна