Кадровий склад кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології

Кадровий склад кафедри клінічної неврології, психіатрії та наркології включає 6 докторів медичних наук, професорів; 13 доцентів, кандидатів медичних наук; 3 асистента без наукового ступеню; 4 лаборантів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 36%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 64%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним науковим та лікувальним досвідом і потужним педагогічним потенціалом персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 14 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення та ін., у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій і дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри