Клінічні бази кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології

Клінічної базою кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології медичного факультету є ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», який має 95-річну історію свого розвитку. Підводячи підсумки 95-річчя ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», треба сказати, що дуже важливою передумовою його організації була наявність у Харкові однієї з найстаріших у нашій країні великої губернської земської психіатричної лікарні, яку було відкрито ще у 1796 році. На базі цієї лікарні (Сабурової дачі) працювали такі талановиті психіатри як П. О. Бутковський, П. І. Ковалевський, М. В. Країнський, В. О. Гіляревський, Є. О. Попов, К. І. Платонов, В. І. Ющенко, М. І. Мухін та інші, які внесли неоціненний вклад у розвиток та становлення неврології, психіатрії та наркології як наук в Україні.

З лона Академії та Інституту вийшли 8 академіків, 2 члена-кореспондента. 12 професорів стали Заслуженими діячами науки, 25 наукових співробітників очолили кафедри закладів вищої медичної освіти у 23 містах України та зарубіжжя. З 2000 року Інститут знаходиться під юрисдикцією НАМН України. З 1977 по 2017 рік Інститут очолював доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, Лауреат Державної премії України П. В. Волошин. З 2017 року Інститут очолює доктор медичних наук, професор І. В. Лінський.

На сьогоднішній день структура ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» представлена відділами:

  • відділ неврологічної та нейрохірургічної, дитячої психоневрології та пароксизмальних станів;
  • психіатричний відділ (відділи клінічної, соціальної та дитячої психіатрії, неврозів та пограничних станів);
  • відділ медичної психології;
  • наркологічний відділ (клінічної та соціальної наркології, невідкладної психіатрії та наркології);
  • відділ нейропсихокібернетики;
  • експериментально-лабораторний відділ (лабораторія нейрофізіології, імунології та біохімії);
  • відділ наукової організації неврологічної та психіатричної допомоги;
  • відділ патентно-ліцензійної роботи.

У теперішній час в Інституті працюють більше 20 докторів медичних наук, професорів та понад 80 кандидатів медичних наук. Три співробітника Інституту стали Лауреатами Державних премій України; 6 співробітників отримали звання «Заслужений діяч науки та техніки України»; 8 співробітників стали «Заслуженими лікарями України»; 4 співробітникам присвоєне звання «Заслужений робітник охорони здоров’я України»; О. Р. Довженко отримав звання «Народний лікар СРСР».

Адреса ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»: Україна, 61068, Харків, вул. Академіка Павлова, 46

Веб-сайт

Інститут на мапі

На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори за участю викладачів, лікарів Інституту, студентів, за рахунок чого відбувається формування практичних навичок і закріплення отриманих теоретичних знань.

Клінічна робота кафедри проводиться співробітниками кафедри на клінічних базах із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.

Звичайною практикою є мультимедійні клінічні розбори, які готуються студентами за підтримки викладачів і після презентації на клінічних конференціях публікуються на сайті кафедри, у депозитарії Університету і у вигляді статей в профільних медичних журналах України.