Кафедра гігієни та соціальної медицини

Сьогодні кафедра гігієни та соціальної медицини є однією з провідних на медичному факультеті, що обумовлено високою кваліфікацією педагогів, загальним методологічним підходом до організації освітнього процесу, організацією якісного методичного забезпечення та супроводження навчальних програм, що реалізуються, а також регулярним підвищенням професійного рівня та методичної культури викладачів і активною участю в актуальних наукових дослідженнях. Кафедра є випускаючою з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівню "Магістр" за спеціальністью 222 "Медицина" у галузі 22 "Охорона здоров`я".

Детальну інформацію про кафедру можна отримати, завантаживши інформаційний буклет:

Інформаційний буклет кафедри (2015)