Кадровий склад кафедри гігієни та соціальної медицини

Кадровий склад кафедри гігієни та соціальної медицини включає 3 докторів медичних наук, професорів; 1 доктора фізико-математичних наук, професора; 5 кандидатів медичних наук, доцентів; 1 кандидата біологічних наук, доцента; 6 кандидатів медичних наук, асистентів; 1 кандидата фізико-математичних наук, доцента; 16 асистентів без наукового ступеню; 4 старших лаборантів; 2 інженерів. Відсоток осіб, що працюють за основним місцем роботи, складає 83,2%, а осіб, що працюють на кафедрі за сумісництвом, – 16,8%.

На кафедрі здійснюють наукову, методичну та викладацьку діяльність співробітники, нагороджені державними та міжнародними відзнаками.

Д. мед. н., професор О. Ю. Майоров – перший віце-президент та Голова Вченої Ради Української Асоціації «Комп‘ютерна Медицина», Член Ради Європейської Федерації медичної інформатики, Представник України в Міжнародній Асоціації медичної інформатики, засновник та віце-президент Української Асоціації клінічної нейрофізіології, головний спеціаліст з питань інформатизації охорони здоров‘я МОЗ України. Отримав медаль академіка П. К. Анохіна Інституту нормальної фізіології АМН СССР за розвиток «Теорії функціональних систем»; стипендії Британського комп'ютерного Товариства за розвиток медичних інформаційних технологій. Нагороджений медаллю Леонарда Ейлера Європейської Академії природознавчих наук (Німеччина, 2009) за видатний внесок у створення новітніх медичних інформаційних технологій.

Д. фіз.-тех. н., професор Мартиненко О. В. – Член Європейського товариства біомеханіки (EBS), Всесвітньої федерації медико-біологічної інженерії (IFMBE), Міжнародного об'єднання фізиків і математиків для медицини (IUPESM). Національний секретар Української асоціації медико-біологічної інженерії.

Д. мед. н., професор Подрігало Л. В. – завідувач кафедри гігієни та фізіології людини Харківської державної академії фізичної культури, фахівець в області донозологічної діагностики стану здоров'я, прогнозування функціонального стану, дослідження морфофункціонального стану спортсменів. Учасник ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, нагороджений почесним знаком, медаллю «70 років Збройним Силам СРСР».

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом і потужним потенціалом педагогічного персоналу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 9 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівня колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, тематичне удосконалення тощо, у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню в навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій та дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна

Даниленко Георгій Миколайович

Подрігало Леонід Володимирович

Мартиненко Олександр Віталійович

Лантух Ігор Валерійович

Корженевський Станіслав Володимирович

Боброва Оксана В’ячеславівна

Сидоренко Тетяна Павлівна

Зінчук Андрій Миколайович

Редька Ірина Василівна

Пономарьова Лілія Іванівна

Загороднєва Оксана Володимирівна

Острополець Сергій Вікторович

Авдієвська Олена Георгіївна

Єрмаков Леонід Васильович

Кіндрук Марина Олександрівна

Коробкова-Аржаннікова Ганна Володимирівна

Малярова Людмила Володимирівна

Швець Аліна Миколаївна

Голубнича Галина Ігорівна

Голубнича Ольга Олександрівна

Чернякова Ганна Михайлівна

Зінчук Ольга Геннадіївна