Редька Ірина Василівна

Кандидат біологічних наук, доцент

Наукові інтереси: гігієна дітейта підлітків, екологія людини, нейрофізіологія, сенсорна депривація, медичні інформаційні технології

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-47а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61077

Електронна пошта: iredka@karazin.ua

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни, що викладає: «Гігієна та екологія»

Додаткова інформація: Редька І.В. провадить активну наукову діяльність з вивчення закономірностей адаптаційно-компенсаторних реакцій організму дітей та підлітків в умовах норми та патології (сенсорні дисфункції, депресивні та тривожно-фобічні розлади), впливу різних освітніх технологій на нейрокогнітивний розвиток учнівської молоді, використовуючи сучасні медичні інформаційні системи. Результати досліджень покладено в основу оздоровчих та здоров’язбережувальних технологій для дітей з вадами зору. Є членом Українського товариства нейронаук, член Федерації європейських товариств нейронаук (FENS), Українського фізіологічного товариства імені П.Г. Костюка, Української асоціації «Комп’ютерна медицина», членом редколегії науково-практичного журналу «Український журнал медицини, біології та спорту». Автор понад 180 наукових друкованих праць, понад 10 авторських свідоцтв, 2 монографій, 3 навчальних програм з грифом МОН України, 2 навчальних посібників з грифом МОН України, 4 навчально-методичних посібників.