Редька Ірина Василівна

Кандидат біологічних наук, доцент

Наукові інтереси: гігієна дітей та підлітків, екологія людини, нейрофізіологія, сенсорна депривація, медичні інформаційні технології

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: iredka@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни, що викладає: Гігієна та екологія

Додаткова інформація:

У 2006 р. закінчила Херсонський державний університет за спеціальностями «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», «Психологія».

У 2009 р. захистила дисертацію за темою «Функціональні особливості кардіо-респіраторної системи слабозорих дітей дошкільного віку» та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук. У 2015 р. присуджено вчене звання доцента кафедри валеології.

З 2015 р. по теперішній час працює на кафедрі гігієни та соціальної медицини у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

Пройшла курси стажування та інформації на робочому місці у відділі гігієни дітей шкільного віку і підлітків в ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей і підлітків НАМН України», «Основи теорії та методики післядипломної освіти», курси підвищення кваліфікації «Українська мова за професійним спрямуванням», курси англійської мови Лінгвістичного центру ХНУ імені В.Н. Каразіна та «English Select – Аdvanced» в межах програми Британської ради «Creative Spark Programme». Підтвердила рівень володіння англійською мовою В2.

Була виконавцем держбюджетних науково-дослідних тем прикладного характеру у тому числі гігієнічного напрямку «Технологія підвищення імунокомпетентності дітей з вадами сенсорних систем» (№ державної реєстрації 0111U000017), «Розробка здоров’язбережувальної психолого-педагогічної технології для осіб з вадами зору» (№ державної реєстрації 0111U010552), фрагменту НДР «Визначити медико-соціальні умови для позитивного впливу родини на збереження і зміцнення здоров’я дітей шкільного віку», НДР «Нейродинамічне дослідження функціонального стану кірково-підкіркових структур головного мозку учнів основної школи».

Є членом Українського товариства нейронаук, Українського фізіологічного товариства імені П.Г. Костюка, вченим секретарем Української асоціації «Комп’ютерна медицина», членом редколегії науково-практичного журналу «Український журнал медицини, біології та спорту»; громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я».

Є автором понад 190 наукових та методичних робіт, у т.ч. 66 статей у фахових виданнях, 8 статей у виданнях Scopus і Web of Science, 2 монографії, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 3 навчальні програми з грифом МОН, 3 навчально-методичних посібника. Постійно бере участь у всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях з питань клінічної нейрофізіології та гігієни дітей і підлітків.