Боброва Оксана В’ячеславівна

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: соціальна медицина, громадське здоров’я, інфекційні хвороби, паразитологія, педагогіка та дидактика, лікування та реабілітація пацієнтів з коморбідністю.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-47а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022.

Електронна пошта: oxana.v.bobrova@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль ResearcGate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: Соціальна медицина; Гігієна та екологія

Додаткова інформація:

У 1997 р. закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Медико-профілактична справа».

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Хронічний придбаний токсоплазмоз: критерії діагностики та лікування» і отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри гігієни та соціальної медицини.

Пройшла курси підвищення кваліфікації за напрямом «Українська мова в професійному спрямуванні» у Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, «Актуальні питання військово-медичної підготовки в умовах режимів підвищеної готовності та надзвичайних ситуацій», «Інформаційні медичні педагогічні технології та принципи дистанційної освіти», «Інформаційні медичні комп’ютерні технології та принципи дистанційної освіти», «Основи теорії та методики післядипломної освіти» на базі ХМАПО, стажування на робочому місці з питань соціальної медицини та організації охорони здоров’я у відділенні гігієни дітей шкільного віку і підлітків у ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України». Підтвердила рівень володіння англійською мовою B2.

Приймає активну участь у роботі науково-практичних конференцій національного та міжнародного рівнів за напрямом «Громадське здоров’я».

Автор 66 науково-методичних робіт: 55 наукового та 11 навчально-методичного характеру. З них 24 статей, з яких 13 наукових праць у фахових виданнях, 1 стаття у виданні, яке входить в наукометричну базу Web of Science, 6 статей педагогічного напрямку, 26 тез, 5 патентів України на корисну модель.

Є членом громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я».