Історія кафедри гігієни та соціальної медицини

Кафедра гігієни харківського університету бере свій початок з 70-х років 19 сторіччя, коли у складі медичного факультету вона була заснована і почала свій бурхливий розвиток. Якобій Аркадій Іванович, Попов Михайло Федорович, Раєвський Аркадій Олександрович, Лященков Павло Миколайович, Коршун Степан Васильович, Фавр Володимир Володимирович - всі ці видатні вчені, професора, приват-доценти нашого факультету заклали основи вивчення гігієни в харківському імператорському університеті та наукових досліджень в цій сфері. Без цих імен, без їх наукового та педагогічного внеску неможливо уявити відродження та розвиток нашої кафедри в сьогоденні.

До 2008 року такі предмети як гігієна, соціальна медицина та нутриціологія вивчалися на базі кафедри загальної та клінічної імунології та алергології, очолювану доктором медичних наук, професором Миколою Миколайовичем Поповим, а такі предмети як медична інформатика та європейський стандарт комп'ютерної грамотності читалися на кафедрі комп'ютерного, технічного і математичного моделювання в медицині, яка існувала в період з 1998 по 2008 роки і очолював її доктор фізико-технічних наук, професор Олександр Віталійович Мартиненко.

Сучасна кафедра гігієни та соціальної медицини була створена вже за декілька років після відновлення роботи медичного факультету (в минулому – факультет фундаментальної медицини) – 8 грудня 2008 року (наказ № 3501 – 1/059 від 10 липня 2008 року).

З моменту створення кафедри до червня 2018 року завідувачем кафедри був доктор медичних наук, професор Даниленко Георгій Миколайович, який є відомим в Україні та поза її межами фахівцем у галузі гігієни дітей та підлітків, а нині - директором ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»

З червня 2018 року і по теперішній час керуєкафедрою кандидат медичних наук, доцент Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна.

Матеріально-технічне забезпечення кафедри з часом вийшло на рівень, що відповідає міжнародним стандартам. Лекційні заняття проводяться ваудиторіях, які обладнані мультимедійними системами та комп’ютерами з доступом до локальної мережі Університету й до глобальної мережі Інтернет.Для проведення практичних, лабораторних та семінарських занять у розпорядженні кафедриє низка учбових аудиторій, обладнані мультимедійною технікою, необхідними плакатами, схемами. У навчальному процесі завжди широко використовуються сучасні прилади для оцінки здоров'я населення та якості навколишнього середовища. При кафедрі створено та успішно функціонує студентський науковий гурток, члени якого неодноразово успішно представляли свої наукові праці на студентських науково-практичних конференціях.

Кафедра постійно розширює свою діяльність як в Україні, так і поза межами країни. Ведеться співпраця з University of Aberdeen (UK) – це робота над спільним проектом «Heart rate variability: nonlinear analysis» за програмою Microsoft Azure Research. Кафедра бере участь у роботі IBM Academic Initiative. Проводиться підготовка спільного проекту з University of Barcelona (Spain), Roma University (Italy), University of Aberdeen (UK) для участі в Horizon2020 (EU), з якими укладено угоди про обмін досвідом, наукове співробітництво та проведення спільних науково-дослідних робіт.