Навчальна робота кафедри гігієни та соціальної медицини

Навчальна робота кафедри гігієни та соціальної медицини є одним з пріоритетних напрямків її діяльності. На кафедрі проводиться навчання студентів за 8 дисциплінами українською та 7 – англійською мовами. Загальний об’єм навчальної роботи складає 18191,3академічних годи, з яких 158 – лекційні, а 14746 – практичні, лабораторні та семінарські заняття.

Навчання студентів на кафедрі проводиться згідно з рекомендаціями типових програм дисциплін, що затверджені МОЗ та МОН України і удосконалені в рамках регламентованих норм колективом кафедри. Викладання усіх дисциплін проводиться згідно з рекомендаціями та регламентом Болонського процесу.

Навчальний процес на кафедрі проводиться з використанням сучасної мультимедійної та комп’ютерної техніки, достатньої кількості наочних матеріалів з активним заохоченням студентів до клінічної та наукової роботи кафедри, а також із застосуванням інноваційних підходів до освітнього процесу (онлайн-консультації для студентів, обговорення спільно зі студентами різноманітних питань у голосовому та тестовому чатах, дистанційних контроль рівню підготовки студентів до ліцензійного іспиту КРОК тощо).

В процесі навчальної діяльності на кафедрі студенти мають можливість ознайомитися з роботою сучасного обладнання для оцінки здоров'я населення та якості навколишнього середовища, що є у розпорядженні кафедри.

Практичні заняття проводяться з широким використанням типових завдань. Студенти спільно з викладачами кафедри беруть участь у гігієнічних дослідженнях з подальшим написанням актів санітарного обстеження палатних секцій, харчоблоку лікувально-профілактичного закладу, класів і навчальних лабораторій у середніх навчальних закладах, житлових блоків у гуртожитках, відборі проб води питної для бактеріологічного та хімічного дослідження, визначенні рівня фізичного розвитку та харчового статусу дітей і підлітків, проведенні заходів щодо формування здорового способу життя у школярів, організації круглих столів та лекцій з батьками учнів шкіл. Таким чином студенти вже на етапі навчання отримують безцінний досвід в галузі профілактичної медицини.

Особливу увагу в процесі навчальної діяльності приділяється підготовці студентів до ліцензійного тестового іспиту КРОК 2, яка здійснюється з розбором тестових завдань всіх доступних баз і банків тестів з гігієни та соціальної медицини, спеціально розробленого для медичного факультету програмного забезпечення, комп'ютерних класів і мультимедійного обладнання, Інтернет- систем дистанційної підготовки та контролю рівня знань, очного та онлайн-консультування викладачами з питань підготовки до КРОК протягом усього періоду вивчення дисципліни з рівномірним розподілом тестового навантаження на студентів. Ефективність підготовки студентів до КРОК з дисциплін кафедри підтверджується результатами іспиту, за якими медичний факультет щорічно займає лідируючі рейтингові позиції серед медичних ВНЗ України.

Під час навчальної діяльності викладачами дисциплін кафедри відбираються і готуються кращі студенти для участі у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, з'їздах тощо з конкретної дисципліни, в ході яких студенти медичного факультету неодноразово займали призові місця і заохочувалися грамотами, подяками, сертифікатами, відзнаками та ін.