Завідувач кафедри гігієни та соціальної медицини

Керує кафедрою гігієни та соціальної медицини кандидат медичних наук, доцент Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна.

Жанна Владиславівна у 1996 р. закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Медико-профілактична справа». Після проходження інтернатури у Комінтернівській районній санітарно-епідеміологічній станції м. Харкова та за результатами атестації отримала звання лікаря за спеціальністю «Комунальна гігієна». Має медичний стаж понад 20 років, у тому числі керівника підрозділу районної СЕС м. Харкова – 6 років. З 2003 р. працює викладачем, а з 2011 р. - доцентом кафедри. Має 15-річний досвід викладацької роботи, неодноразово проходила курси у Харківській медичній академії післядипломної освіти, у т. ч. «Основи теорії та методики післядипломної освіти» та «Актуальні питання загальної гігієни». З листопада 2016 р. по червень 2017 р. на базі ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України» пройшли стажування на робочому місці з питань соціальної медицини та організації охорони здоров’я та з питань гігієни дітей та підлітків, а у 2019 році стажування з комунальної гігієни.

У 2011 р. захистила дисертацію за темою «Гігієнічні особливості профільного навчання сільських школярів» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. З 2017 р. виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора медичних наук за темою «Гігієнічна оптимізація навчальної діяльності академічно здібних та обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Є автором понад 60 наукових праць, у т. ч. статті у фахових виданнях, патенти і авторські свідоцтва. Щорічно приймає участь у науково-практичних конференціях. Активно виконує методичну роботу: розроблено робочі програми з «Гігієни та санітарії у галузі» та розроблено курс лекцій для студентів факультету МЕВ; оновлено робочі програми та підготовлено інформаційні пакети з дисциплін «Гігієна та екологія» (6 курс навчання), елективного курсу «Нутриціологія», опубліковано 2 навчальних посібники, понад 40 навчально-методичних видань.

Сферою наукових та професійних інтересів Сотнікової-МелешкіноїЖ. В. на даному етапі діяльності є нутриціологія, дієтологія, шкільна медицина і гігієна дітей та підлітків, здоровий спосіб життя, а також громадське здоров'я.

Звіт завідувача про роботу кафедри (2018-2019 рр.)

Звіт завідувача про роботу кафедри (2019-2020 рр.)