Завідувач кафедри гігієни та соціальної медицини

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

Наукові інтереси: нутриціологія, дієтологія, гігієна дітей та підлітків, здоровий спосіб життя, громадське здоров'я.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43 а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: zhanna.v.sotnikova@karazin.ua

Бібліографічний профіль ResearchGate

Бібліографічний профіль GoogleScholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни:нутриціологія та гігієна і екологія.

Додаткова інформація:

У 1996 р. закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Медико-профілактична справа» та отримала диплом лікаря-гігієніста, епідеміолога, профпатолога.

У 2011 р. захистила дисертацію за темою «Гігієнічні особливості профільного навчання сільських школярів» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. У 2021 р. захистила дисертацію за темою «Обґрунтування концептуальної моделі гігієнічного моніторингу групового здоров’я школярів в умовах інтенсифікації навчального процесу» та отримала науковий ступінь доктора медичних наук. У 2022 році присвоєно вчене звання професора.

Регулярно підвищує свій професійний рівень за напрямами «Основи теорії та методики післядипломної освіти» та «Актуальні питання загальної гігієни» на базі ХМАПО; «Українська мова-професійне спрямування» в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Підтвердила рівень володіння англійською мовою UpperIntermediateLevel (B2). Проходила закордонне науково-педагогічне та науково-медичне стажування у Соціально-економічному університеті м. Пшеворськ (Польща, 2018 р.), онлайн-стажування “Newandinnovativeteachingmethodsinmedicine” на кафедрі медико-хірургічних наук та біотехнологій Римського університету «Сапієнца» (Італія, 2021 р.), медичне стажування за змішаною формою в рамках Освітньої програми для лікарів, організованій Асоціацією французько-української співпраці в галузі медицини та фармації (ASFUDS) для викладачів медичних закладів вищої освіти за спеціальністю «Громадське здоров’я» на клінічних базах університетів м.Париж (Франція), м.Тбілісі та м.Батумі (Грузія, 2021 р.), підвищення кваліфікації з української та англійської мови, стажування і інформації на робочому місці в відділі гігієни дітей шкільного віку та підлітків ДУ «ІОЗДП НАМН України» (2017 р.). У 2019 р. підтвердила спеціалізацію лікаря з комунальної гігієни при ХМАПО. У 2023 р. закінчила магістратуру у Навчально-науковому інституті педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих при УІПА за спеціальністю «менеджмент», за освітньо-професійна програмою «Менеджмент організацій і адміністрування».

Активно здійснює дослідницьку діяльність у якості керівника наукових робіт студентів медичного факультету ХНУ імені В.Н.Каразіна, у 2019-2021 рр. була членом журі Малої академії наук у Харківській області у секції медицина. Керівник та відповідальний виконавець НДР кафедри за темами «Розробка системи визначення психосоціального функціонування та якості життя, що пов’язана зі здоров’ям, у дітей шкільного віку в умовах навчального процесу». У 2022 р. виступала у якості експерта у конкурсному відборі наукових, науково-технічних робіт у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

Є автором 131 науково-методичної праці, у т.ч. 41 статті у фахових виданнях, 12 – у закордонних журналах та виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та WebofScienceCoreCollection, 9 – авторських свідоцтв і патентів, 5 – методичних рекомендацій та інформаційних листів НАМН та МОЗ України, 28 тез. Постійно приймає участь у науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах національного та міжнародного рівня, впроваджує результати наукових досліджень у навчальний процес кафедр медичних закладів вищої та післядипломної освіти, закладів вищої освіти у інших галузях, а також у практичну роботу лікувально-профілактичних закладів та закладів загальної середньої освіти.

Жанна Владіславівна входить до складу Вченої та науково-методичної ради медичного факультету, є членом редакційної колегії журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини» за спеціальністю 229 – «Громадське здоров’я», приймає участь у рецензуванні статей у фахових виданнях України, а також навчально-методичних видань для здобувачів вищої медичної освіти.

Неодноразово нагороджувалась грамотами ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та почесною грамотою Харківського міського голови за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних кадрів.

Є членом громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я».