Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, доцент

Наукові інтереси: нутриціологія, дієтологія, шкільна медицина, гігієна дітей та підлітків, здоровий спосіб життя, громадське здоров'я.

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 6-43 а, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта:zhanna.v.sotnikova@karazin.ua

Телефон: +38 (093) 240-84-05

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: Нутриціологія; Гігієна та екологія.

Додаткова інформація:

У 1996 р. закінчила Харківський державний медичний університет за спеціальністю «Медико-профілактична справа» та отримала диплом лікаря-гігієніста, епідеміолога, профпатолога.

У 2011 р. захистила дисертацію за темою «Гігієнічні особливості профільного навчання сільських школярів» та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук. У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. У 2021 р. захистила докторську дисертацію за темою «Обґрунтування концептуальної моделі гігієнічного моніторингу групового здоров’я школярів в умовах інтенсифікації навчального процесу» та отримала науковий ступінь доктора медичних наук.

Регулярно підвищує свій професійний рівень за напрямами «Основи теорії та методики післядипломної освіти» та «Актуальні питання загальної гігієни» на базі ХМАПО; «Українська мова - професійне спрямування» в Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Підтвердила рівень володіння англійською мовою Upper Intermediate Level (B2). Проходила стажування на робочому місці з питань соціальної медицини та організації охорони здоров’я та з питань гігієни дітей та підлітків на базі ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», з комунальної гігієни на базі ХМАПО; міжнародне стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота» в Університеті соціально-економічних наук у Польщі (м. Пшеворськ).

Активно здійснює дослідницьку діяльність у якості керівника наукових робіт студентів медичного факультету ХНУ імені В.Н. Каразіна, постійний член журі Малої академії наук у Харківській області. Керівник та відповідальний виконавець НДР кафедри за темами «Гігієнічне обґрунтування оптимальних моделей стратегій адаптації до навчальної діяльності ліворуких учнів початкової школи», «Розробка системи визначення психосоціального функціонування та якості життя, що пов’язана зі здоров’ям, у дітей шкільного віку в умовах навчального процесу», «Визначення особливостей соматотипу дітей шкільного віку в умовах великого індустріального міста».

Є автором 121 науково-методичної праці, у т.ч. 41 статті у фахових виданнях, 10 – у закордонних журналах та виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection, 7 – авторських свідоцтв і патентів, 5 – методичних рекомендацій та інформаційних листів НАМН та МОЗ України. Постійно приймає участь у науково-практичних конференціях, з’їздах, конгресах національного та міжнародного рівня, впроваджує результати наукових досліджень у навчальний процес кафедр медичних закладів вищої та післядипломної освіти, закладів вищої освіти у інших галузях, а також у практичну роботу лікувально-профілактичних закладів та закладів загальної середньої освіти.

Сотнікова-Мелешкіна Ж.В. входить до складу Вченої та науково-методичної ради медичного факультету, є членом редакційної колегії журналу «Актуальні проблеми сучасної медицини» за спеціальністю 229 – «Громадське здоров’я», приймає участь у рецензуванні статей у фахових виданнях України, а також навчально-методичних видань для здобувачів вищої медичної освіти.

Неодноразово нагороджувалась грамотами ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та почесною грамотою Харківського міського голови за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих медичних кадрів.

Є членом громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я».