Даниленко Георгій Миколайович

Доктор медичних наук, професор

Наукові інтереси: гігієна дітей та підлітків; соціальна медицина; громадське здоров’я; медична статистика.

Поштова адреса: ДУ "ІОЗДП НАМН", просп. Ювілейний, 52-А, м. Харків, 61153

Электрона адреса: g.danylenko@karazin.ua

Телефон: (0572) 62-50-19

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: гігієна та екологія; біостатистика.

Додаткова інформація: Даниленко Г.М. є директором інституту ДУ «ІОЗДП НАМН», провадить активну наукову діяльність з вивчення та обґрунтування гігієнічних засад систем оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загально-освітніх навчальних закладів для забезпечення профілактики захворювань і попередження несприятливого впливу чинників шкільного середовища.Під безпосереднім керівництвом Г.М. Даниленка на підставі визначення стану здоров’я та сформованості навичок здорового способу життя, чинників навчального середовища розроблено концепцію соціально-гігієнічного моніторингу здоров’я дітей в умовах навчального закладу, організації медичного забезпечення школярів, цільового програмування збереження і зміцнення їх здоров’я в умовах навчальних закладів різного типу. Запропоновано підходи до удосконалення системи охорони здоров’я учнів загальноосвітніх та професійно-технічних закладів. Ці розробки сприяють профілактики захворювань та оптимізації гігієнічного контролю за впровадженням педагогічних інновацій у навчальний процес. Науково-дослідні роботи, керівником яких був Г.М. Даниленко, неодноразово відмічалися дипломами НАМН України, доповідались на численних наукових форумах, демонструвалися на виставкових заходах державного рівня. Автор понад 270 наукових друкованих праць, понад 15 патентів та авторських свідоцтв.