Даниленко Георгій Миколайович

Доктор медичних наук, професор

Наукові інтереси: гігієна дітей та підлітків; соціальна медицина; громадське здоров’я; медична статистика.

Поштова адреса: ДУ «ІОЗДП НАМН», просп. Ювілейний, 52-А, м. Харків, 61153

Електронна адреса: g.danylenko@karazin.ua

Телефон: +38(0572) 62-50-19

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: Гігієна та екологія; Біостатистика.

Додаткова інформація:

У 1985 р. закінчив з відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Харківського медичного інституту. З 2009 по 2018 роки – завідувач кафедри гігієни та соціальної медицини.

З 2018 р. по теперішній час – працює на посаді професора кафедри гігієни та соціальної медицини Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. З 2009 р. є членом Вченої ради медичного факультету.

У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2007 р. - докторську дисертацію за спеціальністю 14.02.01. – «гігієна та професійна патологія» за темою «Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров'я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу». У червні 2015 р. було присвоєно вчене звання професора кафедри гігієни та соціальної медицини.

У 2018 р. пройшов підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова - професійне спрямування», Центр післядипломної освіти ХНУ імені В.Н. Каразіна. Пройшов науково-педагогічне стажування у Польщі у 2019 р. Має сертифікат В2 зі знання англійської мови.

За увесь час наукової діяльності має понад 250 друкованих праць у фахових журналах, збірниках тощо. 9 статей у періодичних виданнях, включених до наукометричної бази Scopus та Web of Science Core Collection. Виконує функцію члена редакційної колегії 2-х фахових наукових видань України та іноземного наукового видання.

Наукова спеціалізація – гігієна дітей та підлітків. Був науковим керівником 7 кандидатів медичних наук та 1 доктора медичних наук. Під його керівництвом впроваджено в практику результати 12 НДР. Має 4 патенти на винахід та 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. Співавтор підручника, 7 навчальних посібників, 3 монографій, 25 навчально-методичних посібників для здобувачів вищої освіти та електронного курсу на освітній платформі ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Є постійним членом спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 зі спеціальностей 14.02.01 – гігієна та професійна патологія та 14.02.03 – соціальна медицина. 7 разів брав участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.

Постійно приймає участь у наукових форумах, науково-практичних конференціях, що проводяться в Україні та за кордоном, регулярно приймає участь у фахових семінарах для шкільних лікарів, адміністрації ЗЗСО з питань профілактики захворювань школярів. За участь в організації і проведенні науково-практичних заходів міжнародних спеціалізованих виставок нагороджений дипломом Експоцентру України і Міністра охорони здоров'я України, Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації та Президії академії медичних наук України.