Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є невід’ємною складовою громадського самоуправління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У безпосередній організації цього ініціативного комплексу беруть участь студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі. До того ж, усі студенти рівні у своїх правах на членство у студентському самоврядуванні. У формі представницьких і виконавчих органів студентського самоуправління Каразінського університету діють Студентська рада університету та Студентська рада студмістечка, а вищим органом студентського самоврядування є Конференція студентів університету.

Студентська рада – це виконавчий орган самостійної та ініціативної громадської діяльності студентів, який є найголовнішим представником Університету в місцевих, регіонарних всеукраїнських та міжнародних студентських організаціях. У складі Студентської ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна активно функціонують Студентські ради всіх факультетів, і медичний не є винятком. Сьогодні за активної ініціативи ради студентів на порядку денному вирішуються практично всі нагальні питання, які стосуються структурної організації як окремих факультетів,так і університету загалом.

Діяльність студентських рад університету регламентується законодавством України, ухваленнями та наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та Положенням про Студентське самоврядування.

Вищим органом студентського самоврядування медичного факультету є Студентська рада та Конференція студентів медичного факультету, яка обирає делегатів Конференції студентів університету, а також визначає склад і напрям роботи Студентської ради.

Виконуючи обов’язки представницького і виконавчого органу студентського самоврядування на факультеті, Студентська рада медичного факультету забезпечує ухвалення рішень Конференції студентів факультету.

З-поміж діючих членів Студентської ради медичного факультету обирають студентського декана, заступника студентського декана і секретаря Студентської ради, діяльність яких регламентується Положенням про студентське самоврядування.

Студентська рада медичного факультету працює над урегулюванням різних проблемних питань факультету та є комплексом окремих функціональних підрозділів (комітетів), серед яких:

  • Культурно-масовий комітет - сприяє популяризації активного культурного життя на факультеті.
  • Соціально-благодійний комітет - надає можливість для досягнення соціально- адекватного рівня життя для тих чи інших груп студентів.
  • Інформаційний комітет - забезпечує поширення корисної та потрібної інформації серед студентів факультету.
  • Правовий комітет - гарантує захист прав студентів та контроль щодо дотримання норм навчального процесу.
  • Комітет по роботі з іноземними студентами - здійснює заходи, спрямовані на консолідацію іноземних студентів.
  • Комітет студентських ініціатив - забезпечує впровадження та реалізацію проектів для розвитку активної соціальної діяльності студентів .
  • Комітет по зв'язкам з громадськістю - реалізує програми співпраці з громадськими організаціями за межами факультету.