Дистанційні технології навчання

На медичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з метою підготовки лікарів світового рівня використовуються технології дистанційного навчання, які підтримують та доповнюють денну форми навчання та надають нові можливості студентам та викладачам.

Для студентів медичного факультету працює сервер дистанційного навчання, створений Інститутом післядипломного та заочного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та доступний за посиланням. Дистанційні курси медичного факультету містять методичні та навчальні матеріали, тестові завдання для підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1 та КРОК-2, відеоматеріали, презентації до лекційних та практичних занять, матеріали для самостійної роботи студентів тощо.

Створено та впроваджено системи підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів КРОК-1 та КРОК-2 трьома мовами, які дозволяють проводити дистанційну цілодобову та цілорічну підготовку до іспитів, онлайн-консультування студентів викладачами та кураторами підготовки, поточний та семестровий контроль якості підготовки студентів з автоматичною реєстрацією результатів, впроваджувати нові техніки підготовки до тестових іспитів тощо.

Крім того, серед дистанційних курсів медичного факультету, що доступні за посиланням вище, є дисциплінарні курси, які активно використовуються під час вивчення деяких дисциплін, що в значній мірі розширює можливості підвищення якості навчання. Так, у дистанційних дисциплінарних курсах студенти мають можливість отримати доступ до онлайн-бесід з викладачами, відеоматеріалів, презентацій, методичних матеріалів, додаткової літератури, навчального контенту, а також проходити оцінювання якості підготовки з окремих тем та розділів дисципліни, що дозволяє значно скоротити витрати часу на цей вид діяльності на практичних заняттях та більшу увагу приділити опанування теоретичних знань та практичних навичок під час аудиторної роботи. На медичному факультеті на постійній основі проводиться розробка нових дистанційних курсів та удосконалення вже існуючих.

Для доступу до серверу дистанційного навчання викладачами навчальних дисциплін та кураторами підготовки до іспитів КРОК студентам надаються персоніфіковані логіни та паролі.

Детальну інформацію щодо використання дистанційних курсів можна отримати у навчальному посібнику за посиланням.


Куратори дистанційних технологій навчання медичного факультету та сфери їх діяльності:

  • Адміністратор розділу медичного факультету у системі дистанційного навчання, координатор зв'язків медичного факультету з Інститутом післядипломної та заочної (дистанційної) освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, куратор дистанційної підготовки студентів україно- та російськомовної форми навчання до ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-1, к. мед. н., доцент кафедри загальної та клінічної імунології та алергології Козлов Олександр Петрович
  • Куратор дистанційної підготовки студентів англомовної форми навчання до ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-1, к. біол. н., доцент кафедри загальної та клінічної імунології та алергології Маланчук Світлана Геннадіївна
  • Куратор дистанційної підготовки студентів україно- та російськомовної форми навчання до ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-2, к. мед. н., доцент кафедри загальної та клінічної імунології та алергології Гололобова Олеся Василівна