Правила призначення та нарахування стипендій студентам медичного факультету

Згідно з нормативно-правовими актами, що затверджені відповідальними міністерствами та відомствами, та документів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та медичного факультету введено в дію правила призначення та нарахування академічних та соціальних стипендій студентам медичного факультету, що навчаються за державним замовленням.

Призначення та нарахування стипендій регламентується «Правилами призначення і виплати стипендій у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна», що затверджені Вченою Радою університету (протокол № 1 від 23.01.2017 року) та введені в дію Наказом ректора університету (наказ № 0202-1/021 від 25.01.2017 року).

Призначення рейтингових балів, на основі яких проводиться ранжування студентів для нарахування стипендій, проводиться згідно з «Порядком збору та обробки документів для призначення рейтингових балів за досягнення у науковій, науково-технічній, громадській та спортивній діяльності студентам робочими групами на факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».

В той же час, при розрахунку кількості рейтингових балів для призначення та нарахування стипендій студентам використовуються вагові коефіцієнти, значення яких затверджені рішенням Вченої ради медичного факультету (протокол № 1 від 30.08.2017 року).

Документи для отримання рейтингових балів для призначення стипендій надаються у терміни, що зазначені у «Графіку збору, обробки та надання документів для призначення рейтингових балів студентам Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна».

Збір, обробку та надання документів на медичному факультеті проводяться робочою групою, склад якої затверджено розпорядженням декана № 3501-05/16 від 12.05.2017 року.

На запитання студентів щодо процесу призначення та нарахування академічних та соціальних стипендій відповідає голова Студентського самоврядування медичного факультету, студентський декан медичного факультету Ксенія Борисівна Романовська