Підготовка до екзаменів КРОК

Ліцензійні екзамени КРОК-1 та КРОК-2 використовуються для стандартизованої діагностики рівню професійної компетентності студентів вищих медичних навчальних закладів України. Студенти медичного факультету складають екзамен КРОК-1 після 3 курсу навчання, а КРОК-2 - після 6 курсу навчання. Екзамени проводяться у тестовій формі згідно стандартизованої методики, що розроблена Центром тестування при МОЗ України.