Підготовка студентів до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Підготовка студентів медичного факультету до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту проводиться на постійній основі на протязі усього періоду навчання трьома мовами: українською (для громадян України та україномовних іноземних громадян), російською (для російськомовних іноземних громадян) та англійською (для англомовних іноземних громадян).

У 2016 році розпочато впровадження єдиної системи підготовки студентів до КРОК, яка являє собою унікальний для України комплекс заходів, вибір форми та змісту яких проводиться на основі поглибленого статистичного аналізу матеріалів для підготовки до КРОК, отриманих з офіційних джерел. Компоненти системи, її можливості та особливості висвітлюються студентам в ході практичних занять, в ході спеціальних зборів з питань підготовки до КРОК, а також детально описані у дистанційних онлайн-курсах підготовки до КРОК на сайті Інституту післядипломної та заочної (дистанційної) освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Система підготовки до КРОК, реалізована на медичному факультеті, включає теоретичну та тестову підготовку студентів, які проводяться з використанням очних та онлайн-консультацій, системи дистанційного Інтернет-навчання та контроля рівню підготовки, друкованих посібників та керівництв, спеціального розробленого програмного забезпечення тощо.

Підготовка до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту проводиться на протязі всього періоду навчання при вивчення відповідних дисциплін, що дозволяє рівномірно розподілити тестове навантаження на студентів, а використання інноваційних інтернет-технологій та сучасних онлайн-систем навчання та контролю рівню знань дозволяє у той же час суттєво скоротити матеріальні та часові витрати на підготовку.