Стисла інформація про Єдиний державний кваліфікаційний іспит

КРОК-1 - екзамен з загальнонаукових дисциплін, що складається після вивчення основних фундаментальних дисциплін, які входять у склад тестового екзамену КРОК-1. Ліцензійний інтегрований екзамен «КРОК-1. Загальна лікарська підготовка» включає тестові завдання з дисциплін 1-3 курсів:

 • з анатомії людини - 9%,
 • з біології - 7%,
 • з біологічної хімії - 16%,
 • з гістології, цитології та ембріології - 4%,
 • з мікробіології, вірусології та імунології - 18,5%,
 • з фізіології - 6%,
 • з патофізіології - 16%,
 • з патоморфології - 12,5%,
 • з фармакології - 11%.

Критерій «склав / не склав» встановлено Центром тестування на рівні 60,5%. Кількість тестів у буклеті - 200, регламентний час - 200 хвилин. Всі студенти, які отримали на екзамені КРОК-1 результат «не склав», можуть повторно скласти КРОК-1 не більше 2 разів у термін, встановлений МОЗ України. У разі отримання результату «не склав» після третьої спроби студенти не допускаються до наступної екзаменаційної сесії та відраховуються з вищого навчального закладу.


КРОК-2 - екзамен з професійно-орієнтованих дисциплін, які відповідають програмі підготовки спеціалістів у галузі медицини. Ліцензійний інтегрований екзамен «КРОК-2. Загальна лікарська підготовка» включає:

 • 40% завдань терапевтичного профілю (терапія, інфекційні захворювання та епідеміологія, ендокринологія, професійні захворювання, фтизіатрія, радіологія та радіаційна медицина, психіатрія, дерматовенерологія, неврологія, клінічна імунологія, клінічна фармакологія),
 • 20% завдань хірургічного профілю (загальна хірургія, онкологія, урологія, анестезіологія та реаніматологія, ортопедія та травматологія, оториноларингологія, офтальмологія, нейрохірургія, дитяча хірургія, судова медицина),
 • 15% завдань педіатричного профілю (педіатрія, дитячі інфекції, неонатологія),
 • 12,5% завдань гігієнічного профілю (гігієна, організація охорони здоров’я),
 • 12,5% завдань з акушерства та гінекології.

Критерій «склав / не склав» встановлено Центром тестування на рівні 60,5%. Кількість тестів у буклеті - 200, регламентний час - 200 хвилин. Всі студенти, які отримали на екзамені КРОК-2 результат «не склав», допускаються до складання державних іспитів, однак не отримують сертифікат ліцензійного екзамену КРОК-2, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу та можуть повторно скласти ліцензійний екзамен КРОК-2 не раніше, ніж через 1 рік.


Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення інтегрованих іспитів» від 29.04.2013 року, п. 5.1 та п. 5.2:

 • до складання іспиту «КРОК-1» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості по виконанню навчального плану, зокрема з дисциплін, що входять до екзамену «КРОК-1»;
 • до складання іспиту «КРОК-2» допускаються студенти лише за умови відсутності заборгованості по виконанню навчального плану та наявності сертифікатів про складання ліцензійного іспиту «КРОК-1».

Наказом по вищому навчальному закладу студенти, які мають академічну заборгованість на момент написання інтегрованих екзаменів «КРОК-1» та «КРОК-2», не будуть допущені до їх написання.

Детальний опис регламенту та процедури проведення іспитів КРОК доступний за посиланням.