Вибіркові дисципліни

Порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти на медичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Курси за вибором (україномовна форма навчання):

1-й курс

Історія медицини

Медицина і релігія: взаємодія з пацієнтом-вірянином

Конфлікт у медичному середовищі

Молекулярна біологія

Молекулярна генетика

Основи формування проф. кар’єри

Основи цитології

Оснoви педагогіки

Психологія спілкування

Основи ембріології

2-й курс

Анатомо-фізіологічні аспекти ЦПНС

Анатомо-фізіологічні аспекти CCC

Військово-медична підготовка

Деонтологія в медицині

Догляд за хворими в педіатрії

Догляд за хворими

Етикет в суспільстві та медицині

Міжнародні системи організації охорони здоров'я

Основи менеджменту системи охорони здоров’я

Підготовка офіцерів МНС

Телемедицина

Логіка, формальна логіка

3-й курс

Клінічна електрокардіографія та функціональна діагностика

Експертиза харчових продуктів

Клінічна фармакогінетика

Методи візуалізації в інструментальному дослідженні захворювань внутрішніх органів

Основи планування профілактичних програм

Основи психотерапії

Основи Сексології та сексопатології

ОСНОВИ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ МЕДИЦИНИ

ПСИХОЛОГІЯ АДИКТИВНОЇ (ЗАЛЕЖНОЇ) ПОВЕДІНКИ

Розлади, пов'язані зі стресом

Сестринська практика у педіатрії

Сучасні аспекти застосування альтернативних методів лікування в медичній практиці

Фітотерапія

Превентивне харчування

4-й курс

Актуальні питання дезінфекції та стерилізації

Актуальні питання цереброваскулярних захворювань

Виробнича лікарська практика

Військова хірургія

Медична і фізична реабілітація

Невідкладна неврологія

Пластична та реконструктивна хірургія

Пластична хірургія

Правовий статус медичних працівників

Розлади, пов'язані з вживанням алкоголю та наркотичних речовин

Судинна хірургія

5-й курс

Виробнича лікарська практика за профілем Внутрішня медицина

Виробнича лікарська практика

Військова гігієна

Клінічна Патологія

Радіологія

Ревматологія

Функціональна та лабораторна діагностика

6-й курс

Актуальні питання дитячої ендокринології

Вакцинація

Геріантрія та хоспісна медицина

Ендоскопічні технології в медицині

Імунопрофілактика та імунотерапія

Інновації в алергології

Основи ультразвукової діагностики в клінічній медицині

Паліативна медицина

Сучасні особливо небезпечні інфекції

Курси за вибором (англомовна форма навчання):

Elective cource