Маланчук Світлана Генадіївна

Кандидат біологічних наук, доцент

Наукові інтереси: мікробіологія, вірусологія, біоплівкоутворення мікроорганізмів, як фактор їх резистентності

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-69, майдан Свободи 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: s.malanchuk@karazin.ua

Телефон: +38 (050) 95-395-00

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профільGoogle Scholar

Бібліографічний профільORCID

Дисципліни: мікробіологія, вірусологія та імунологія

Додаткова інформація: є автором 6 навчальних посібників, 1 монографії, 2 патентів, 6 статей в журналах, які входять до зарубіжних наукометричних баз та мають імпакт-фактор, 25 статей у вітчизняних фахових виданнях. Куратор дистанційної підготовки англомовних студентів до КРОК-1