Кадровий склад кафедри загальної та клінічної імунології та алергології

Кадровий склад кафедри загальної та клінічної імунології та алергології включає 5 докторів медичних наук, професора; 20 кандидатів медичних наук, доцентів; 19 асистентів без наукового ступеню, 3 аспіранта та 4 старших лаборанта кафедри. Доля штатних співробітників складає 65%, а зовнішніх сумісників – 35%.

Висока якість освіти забезпечується багаторічним досвідом та потужним потенціалом педагогічного складу кафедри. У середньому по кафедрі стаж педагогічної діяльності співробітників у вищих навчальних закладах становить 8 років.

З метою підтримки високого науково-педагогічного рівню колективу кафедри співробітники щорічно проходять курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію, передатестаційні цикли, тематичні удосконалення тощо, у тому числі курси педагогічної майстерності та курси по впровадженню у навчальний процес інноваційних Інтернет-технологій та дистанційних форм навчання.


Викладачі кафедри

Лядова Тетяна Іванівна

Попов Микола Миколайович

Овчаренко Юлія Сергіївна

Волобуєва Ольга Вікторівна

Маланчук Світлана Генадіївна

Потейко Петро Іванович

Константиновська Ольга Сергіївна

Гололобова Олеся Василівна

Огнівенко Олена Володимирівна

Савво Олексій Миколайович

Салєнкова Олена Анатоліївна

Сорокіна Ольга Георгіївна

Саніна Катерина Сергіївна

Рогожин Антон Вікторович

Касьян Наталія Володимирівна

Гречишкіна Юлія Олександрівна

Гаміловська Алла Петрівна

Віннікова Наталія Валеріївна

Веклич Ксенія Артемівна

Дорош Діана Миколаївна

Павлікова Ксенія Вячеславівна

Козлов Олександр Петрович