Клінічні бази кафедри загальної та клінічної імунології та алергології

Клінічними базами кафедри загальної та клінічної імунології та алергології є провідні заклади системи охорони здоров’я України, відомі своїм науковим та клінічним потенціалом далеко за межами України:

1) ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»

2) Обласна інфекційна лікарня

3) Обласна дитяча клінічна лікарня

4) Областна туберкулезна лікарня №3

5) КЗОЗ Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №1

6) Інститут трихології

На клінічних базах проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття, клінічні розбори з участю студентів, відбувається формування практичних навичок та закріплення отриманих теоретичних знань. Члени студентських наукових гуртків кафедри приймають активну участь у наукових дослідженнях, що проходять на клінічних базах кафедри.

Клінічна робота кафедри загальної та клінічної імунології та алергології проводиться співробітниками кафедри на клінічних базах із залученням студентів під час вивчення відповідних дисциплін.