Константиновська Ольга Сергіївна

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: фтизіатрія, пульмонологія, імунологія, мікробіологія, молекулярна генетика, внутрішня медицина

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, медичний факультет, кімната 607, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: o.konstantynovska@karazin.ua

Телефон: +38 (050) 924-40-76

Бібліографічнийпрофіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: фтизіатрія

Додаткова інформація: Автор понад 50 наукових праць (статей у виданнях, що включені до зарубіжних наукометричних баз, тез доповідей, навчальних посібників та ін.).

Член Європейського респіраторного товариства (ERS), Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESCMID), Американської асоціації інфекційних хвороб (IDSA), Європейської спільноти TBNET, учасник та доповідач міжнародних конференцій, конгресів.