Опитування здобувачів PhD

Опитування:

Опитування здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо організації освітнього процесу за ОНП 222 "Медицина"

Інформуємо про результати опитування здобувачів щодо організації освітнього процесу на медичному факультеті за ОНП Медицина у 2022/23 н.р.

Форми зворотнього зв'язку:

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Методологія наукового дослідження.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Філософські засади та методологія наукових досліджень.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Іноземна мова для аспірантів.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Медико-біологічна статистика.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Сучасні напрямки наукових досліджень в медицині, дотримання основних принципів біоетики та академічної доброчесності у науковій діяльності.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Сучасні принципи організації системи охорони здоров’я.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Педагогічна практика.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Обов’язковий компонент ОНП: Педагогіка вищої освіти.

Форма зворотнього зв'язку для здобувачів (PhD) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Вибіркові компоненти ОНП.