Абітурієнтам. Навчання на факультеті

Навчання студентів медичного факультету проводиться згідно з типовими навчальними програмами удосконаленими в межах регламентованих норм та затверджених Міністерством освіти та науки України та Міністерством охорони здоров’я України. Поряд з традиційними університетськими підходами до навчально-педагогічного процесу широко використовуються інноваційні технології (мультимедійні засоби навчання, дистанційні технології, онлайн-консультації, електронні форми навчання, вебінари, інтерактивні веб-курси тощо).

Термін навчання – 6 років.

Випускники отримують диплом державного зразка українською та англійською мовами та додаток до диплому міжнародного зразка (diploma supplement). Після закінчення навчання випускники мають право на лікарську практику за всіма спеціальностями, окрім стоматології, після проходження інтернатури.