Абітурієнтам. Навчання на факультеті

У теперішній час у складі Каразінського університету медичний факультет входить за даними різних міжнародних та вітчизняних рейтингів до трійки кращих закладів вищої освіти України, щорічно покращуючи свої позиції.

Факультет готує високоякісних лікарів європейського рівню другого (магістерського) рівню за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» кваліфікації «Магістр медицини. Лікар» (денна форма навчання).

З 2016 року до цього часу факультету очолює декан, доктор медичних наук, професор Белозьоров Ігор Вікторович.

На факультеті ведуть викладацьку діяльність визнані в Україні та за її межами фахівці, серед яких понад 60 професорів, докторів медичних наук, та понад 200 доцентів, кандидатів медичних наук.

Навчання на факультеті проводиться на 14 кафедрах та у 2 навчальних центрах із залученням фахівців інших факультетів університету під час вивчення фундаментальних дисциплін. Клінічними базами факультету є 27 провідних клінік та науково-дослідних інститутів Національної Академії медичних наук України, де студенти факультету отримують клінічні навички. Під час навчання використовуються інноваційні педагогічні техніки та сучасні технології навчання (дистанційні онлайн-курси, мультимедійні навчальні матеріали, видалені інтернет-консультації, онлайн-конференції тощо).

На сьогоднішній день на медичному факультеті отримують вищу медичну освіту понад 5000 студентів з 42 країн світу, а попит на освітні послуги факультету щорічно збільшується як серед вітчизняних абітурієнтів, так і серед іноземних громадян.

Термін навчання – 6 років. Випускники факультету отримують диплом про вищу освіту державного зразка українською та англійською мовами, який визнається всіма країнами світу, та додаток до диплому міжнародного зразку (diploma supplement).

Після отримання диплому випускники медичного факультету на протязі 1-3 роки проходять інтернатуру (післядипломне навчання) за всіма лікарськими спеціальностями (за винятком «Стоматології» та «Медико-профілактичної справи»).

Навчання студентів медичного факультету проводиться згідно з типовими навчальними програмами удосконаленими в межах регламентованих норм та затверджених Міністерством освіти та науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

Термін навчання – 6 років.

Випускники отримують диплом державного зразка українською та англійською мовами та додаток до диплому міжнародного зразка (diploma supplement). Після закінчення навчання випускники мають право на лікарську практику за всіма спеціальностями, окрім стоматології, після проходження інтернатури.