Абітурієнтам. Працевлаштування

Показник рівню працевлаштування випускників медичного факультету досягає 100%. Всі випускники мають право на клінічну практику після проходження інтернатури.

З результатами розподілу студентів, що навчаються за державним замовленням можна ознаймитися за посиланнями:

Випускники мають можливість вступити до інтернатури за наступними лікарськими спеціальностями (у дужках наведено термін проходження інтернатури): акушерство та гінекологія (3 роки), анестезіологія та інтенсивна терапія (2 роки), внутрішні хвороби (2 роки), дитяча хірургія (3 роки), загальна гігієна (1 рік), загальна практика – сімейна медицина (2 роки), епідеміологія (1 рік), інфекційні хвороби (1,5 року), лабораторна діагностика (1 рік), клінічна онкологія (1,5 року), медицина невідкладних станів (1,5 роки), медична психологія (1 рік), мікробіологія та вірусологія (1 рік), неврологія (1,5 року), нейрохірургія (3 роки), ортопедія та травматологія (2 роки), отоларингологія (2 роки), офтальмологія (2 роки), патологічна анатомія (1 рік), психіатрія (1,5 року), педіатрія (2 роки), пульмонологія та фтизіатрія (1,5 року), радіологія (1,5 року), судово-медична експертиза (1,5 року), урологія (2 роки), хірургія (3 роки), дерматовенерологія (1,5 року), дитяча отолариногологія (1,5 року), неонатологія (2 роки), дитяча анестезіологія (2 роки), спортивна медицина (1,5 року).