Омельченко Володимир Федорович

Кандидат медичних наук, доцент

Наукові інтереси: патологічна анатомія тканин та органів

Поштова адреса: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, медичний факультет, кімната 5-93, майдан Свободи, 6, м. Харків, Україна, 61022

Електронна пошта: omelchenko@karazin.ua

Телефон: +38 (057) 707-56-25

Бібліографічний профіль Research Gate

Бібліографічний профіль Google Scholar

Бібліографічний профіль ORCID

Дисципліни: патоморфологія

Додаткова інформація: у 2010 році під керівництвом доктора медичних наук, професора Л. С. Гончарової В. Ф. Омельченко захистив дисертаційну роботу за темою «Патологічна анатомія гострих ерозивно-виразкових уражень шлунку у хворих з генералізованим атеросклерозом і нешлунковими злоякісними пухлинами» і був удостоєний наукового ступеня кандидата медичних наук. З 1998 року працює на посаді завідувача патологоанатомічного відділення ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України». В. Ф. Омельченко є автором понад 30 наукових статей в фахових виданнях, одного патенту на корисну модель та двох навчально-методичних праць. Є лікарем-патологоанатомом вищої категорії